Wimdu -ehdot ja yksityisyyssuoja

Käyttöehdot ja säännöt

Yleiset käyttöehdot wimdu.com verkkoalustan käyttöön

(Viimeisin päivitetty versio)

 1. Yleisten käyttöehtojen laajuus ja muutos
  1. Yleiset käyttöehdot ovat voimassa sivustolle www.wimdu.com ja löytyvät sivun alta.
  2. "Käyttäjiä" ovat näiden ehtojen mukaan luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat rekisteröityneet palveluun ja joiden rekisteröitymisen Wimdu on hyväksynyt.
  3. Wimdu tarjoaa palveluansa perustuen yleisiin käyttäjäehtoihin.
  4. Rekisteröitymällä palvelujemme käyttäjiksi, käyttäjä hyväksyy näiden käyttöehtojen voimassaolon.
  5. Wimdu pidättää oikeuden muuttaa yleisiä käyttöehtojaan, jos se taloudellisesti tai laillisesti tarpeellista. Muutokset eivät tule voimaan, ennen kuin käyttäjä on hyväksynyt ne. Muutosten hyväksymiseksi riittää se, että Wimdu lähettää käyttöehtojen uuden version siihen sähköpostiosoitteesen, jonka käyttäjä on antanut rekisteröitymisensä yhteydessä. Jos käyttäjä ei kiistä käyttöehtoihin tehtyjä muutoksia viikon sisään, ne on hyväksytty.
  6. Ristiriitaiset säännöt ja ehdot eivät ole voimassa (kohdasta 2.5 huolimatta), vaikka Wimdu ei aktiivisesti kiistä niitä.
 2. Wimdun ja tarjoajien suorituskyky
  1. Wimdu on online-palvelu, jonka käyttäjät voivat jättää majoitusilmoituksia tai vuokrata asuntoja, taloja tai huoneita.
  2. Wimdu on online-sivusto, jossa käyttäjät voivat pitää yhteyttä toisiinsa ja tehdä majoitussopimuksia keskenään. Wimdu itsessään ei tarjoa majoituspaikkoja, vaan toimii käyttäjien välittäjänä.
  3. Vuokrasopimukset solmitaan ainoastaan majoittajan (vuokranantaja) ja vieraan (vuokralaisen) kesken. Wimdu ei ole käyttäjiensä sopimuksissa osapuolena. Wimdu on kuitenkin oikeutettu toimimaan vuokranantajan edustajana. Wimdulla on oikeus hoitaa sopimukset vuokranantajan puolesta. Vuokranantaja ja vuokralainen ovat kuitenkin itse vastuussa omien sopimusvelvollisuuksiensa täyttämisestä. Laiminlyönnin sattuessa, tämä on sovittava käyttäjien kesken. Wimdu tallentaa sopimuksen tiedot tähän tarkoitukseen ja välittää sen molemmille osapuolille.
  4. Wimdu ei tutki ilmoituksien laillisuutta, tarkkuutta tai laatua. Wimdu ei ole vastuussa kolmansien osapuolten ilmoituksien sisällöstä.
  5. Vuokranantajat voivat päättää majoituksensa omat ehdot ja säännöt, jotka eivät kosketa Wimdun käyttöehtoja.
  6. Vuokranantajat ja vuokralaiset ovat vastuussa lainmuksaisten provisioiden sekä kunnallisten vuokralakien noudattamisesta.
 3. Rekisteröinti, käyttäjän sopimuksen toteutus, sopimusilmoitukset
  1. Wimdun palvelujen käyttäminen vaati rekisteröitymisen palveluun. Rekisteröityminen on ilmaista ja vaati, että käyttäjä hyväksyy Wimdun käyttöehdot. Rekisteröityminen tulee voimaan käyttäjän ja Wimdun välillä, kun varmistus-sähköposti lähetetään käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tämän sopimuken päättämisen kohdalla ei ole erillisiä korvausvaatimuksia.
  2. Rekisteröityä voivat vain luonnoliiset henkilöt, oikeushenkilöt ja henkilöyhtiöt jotka ovat laillisesti päätösvaltaisia. Yhtiön ja oikeushenkilön rekisteröitymisen voi tehdä vain luonnollinen henkilö, jonka edustusoikeus on mainittava. Vain yksittäinen henkilö voi olla käyttäjätilin omistaja (ei esimerkiksi pariskunta tai perhe).
  3. Rekisteröiyessään käyttäjän on annettava paikkaansapitäviä, tuoreita ja täydellisisä tietoja kaavakkeessa pyydettyyn tapaan. Tähän kuuluu etu- ja sukunimi, osoite (ei postilokero), käytössäoleva sähköpostiosoite ja, jos tarpeellista, yhtiön nimi ja autorisoitu edustaja. Tietojen on aina oltava paikkaansapitäviä ja tuoreita. Sama henkilö ei saa rekisteröityä usemmalla nimellä. Rekisteröityessään käyttäjä valitsee käyttäjänimen ja salasanan. Käyttäjänimi ei saa olla sähköpostiosoite tai verkko-osoite, eikä saa loukata kolmannen osapuolen oikeuksia, varsinkaan nimi- tai tavaramerkkioikeuksia, eikä saa olla hyvän tavan vastaisia. Rekisteröityessään käyttäjälle annetaan salasana ja nimi käyttäjätililleen.
  4. Käyttäjä voi vastaanottaa sopimuskohtaisia ilmoituksia antamaansa sähköpostiosoitteeseen.
 4. Käyttäjän velvollisuudet, käyttäjätili, järjestelmän eheys
  1. Käyttäjä on itse vastuussa kaikesta sisällöstä, jonka hän lataa palveluun. Hän lupaa olla lataamatta Wimdun sivustolle laitonta sisältöä, eikä saa loukata toiminnassaan lakeja.
  2. Vuokranantaja on vastuussa siitä, että hänen lisäämänsä tarjous on kuvailtu totuudenmukaisesti ja täydellisesti. Hänen on annettava tiedot, joita Wimdu pyytää, niin, että majoitus on kuvailtu tarpeeksi tarkasti. Vuokranantaja saa vaatia lisäehtoja, kuten vuokratakuu, siivousmaksu, peruutusehdot yms. Mahdolliset peruutusehdot määritellään kohdassa Peruutusehdot. Käyttäjä tekee parhaansa sen eteen, että hänen käyttäjätilinsä tiedot ovat aina tuoreita ja paikkaansapitäviä. Jos annetujen tietojen kohdalla tapahtuu muutos, käyttäjän on muutettava tieto palvelussa heti. Käyttäjätiliä ei voi siirtää toiselle henkilölle.
  3. Käyttäjä sitoutuu käyttämään tiliään vain itse ja pitämään salasanansa salassa muilta.
  4. Käyttäjä on vastuussa Wimdulle kaikesta, mikä tapahtuu hänen käyttäjätilinsä alla, paitsi, jos käyttäjä ei ole vastuussa tilinsä väärinkäytöstä.
  5. Kun käyttäjä saa tietää, että kolams osapuoli on saanut käsiinsä hänen käyttäjätilinsä tiedot tai muulla tavalla päässyt käsiksi hänen käyttäjätiliinsä, käyttäjän on heti ilmoitettava asiasta Wimdulla. Wimdu voi tässä tapauksessa blokata käyttäjätili kunnes tilanne on selvitetty.
  6. Jokaisen käyttäjän täytyy varmistaa vuokralaisensa henkilöllisyystiedot. Wimdu luottaa tietoihin, jotka käyttäjät jättävät Wimdun sivuille.
  7. Käyttäjän on asennettava järjestelmänsä ja ohjelmansa niin, että Wimdun turvallisuus, ja Wimdun palvelu on turvassa. Käyttäjät eivät saa blokata, muuttaa tai modifioida Wimdun palveluun lisäämää sisältyä. Käyttäjä ei saa sekaantua millään tavalla Wimdun palveluun tavalla, joka loukkaa käyttäjäsopimuksen tarkoitusperää. Wimdu on oikeutettu käyttämään osiossa 12 käyiteltyjä toimenpiteitä varmistaakseen Wimdun palvelun ja kolmanten osapuolten toimivuus ja turvallisuus.
  8. Käyttäjät eivot voi käyttää osoitteita, yhteystietoja tai sähköpostiosoitteita, joita he käyttävät sivustolla mihin tahansa tarkoitukseen lukuun ottamatta vuokranantajan ja asiakkaan välistä yhteydenpitoa. Erityisesti näitä tietoja saa toimittaa ulkopuolisille henkilöille tai käytetään mainostukseen, ellei käyttäjä ole myöntänyt antamaan suostumustaan etukäteen.
  9. Käyttäjä ei missään nimessä saa lähettää joukkoviestejä alustalla. Kaikki roskaposti tai muu häiriköinti muita käyttäjiä tai kolmansia osapuolia kohtaan on ehdottomasti kiellettyä.S
  10. Jokainen käyttäjä on itse vastuussa kaiken lisäämänsä tiedon arkistoinnista. Wimdu tallentaa tiedot todiste-, kirjanpito- ja muista syistä sivuston ulkopuolella sijaitsevalla alustalla.
  11. Jos käyttäjä loukkaa näitä yleisiä käyttöehtoja, Wimdu on oikeutettu harjoittaa virtuaaleja isäntäoikeuksiaan. Wimdu voi poistaa käyttäjän, hänen lisäämänsä sisällön tai käyttää muita kohdassa 12 käsiteltyjä toimenpiteitä. Wimdu ryhtyy oikeustoimenpiteisiin harjoittaakseen laillisia oikeuksiaan.
 5. Sisällön käsittely ja oikeudet
  1. Vuokranantajat voivat esitellä mahdollisille vuokralaisille tarjouksen käyttämällä erilaista mediaa sivuston viitekehyksen sisällä. Tiettyjä sääntöjä on noudatettava, jotta mediaa käytetään laillisesti, eikä käyttäjä tai Wimdu joudu vaikeuksiin. Näihin säätöihin kuuluu yleisten sopimusehtojen lisäksi esimerkiksi tekijänoikeudet.
  2. Wimdu tallettaa käyttäjän puolesta kaikki hänen lataamansa sisällön (kuva, teksti yms.) tai järjestää käyttäjälle muistitilan ja antaa siihen pääsyn. Käyttäjät ovat itse täysin vastuussa heidän Wimdun sivulle lataamastaan sisällöstä. Wimdu on turvassa kaikista tästä sisällöstä koituvista vaatimuksista. Tämä sisältää myös oikeus- ja lakimieskustannukset.
  3. Käyttäjät varmistavat, ettei ladattu sisältö riko sovellettavissa olevia lakeja, hyviä tapoja, kolmanten osapuolten oikeuksia (nimioikeudet, yksityisoikeudet, tekijänoikeus ja datasuoja, yms.). Käyttäjät varmistavat varsinkin, etteivät he lataa sisältöä joka loukkaa Strafgesetzbuchissa (SGB- Saksalainen rikouslaki) tai Jugendmedienschutz - Staatsvertragissa (JMStV - Sakan alaikäisten turvallisuus mediassa) olevia pykäliä. Käyttäjät eivät saa myöskään julkaista pornograafista, väkivaltaa ylistävää tai rasistista sisältyä. Tämä koskee myös alustalta lähetettyä sähköpostia ja muuta elektronista kommunikaatiota.
  4. Lataamalla sivulle multimedia-sisältöä, käyttäjä siirtää Wimdulle täyden, ilmaisen, ei-peruutettavissa olevan, maailmanlaajuisen käyttöoikeuden sisältöön. Siihen sisältyy myös oikeus muuttaa sisältöä alustan tarkoitusperän mukaisesti ja käytää sitä myös verkon ulkopuolella, painettuna tai elekronisena, niin että yleisö pääsevät siihen käsiksi haluamallaan tavalla ja haluamaansa aikaan. Tämä sisältää toiston yleisön haluamallaan vastaanottimella kuten kiinteällä tai kannettavalla tietokoneella, mobiililaitteella kuten älypuhelimella, tabletilla tai muulla sen kaltaisella laitteistolla.
  5. Wimdun tarjoama sisältö on suojattu tekijänoikeudella. Alustalle pääse tavanomaisesti yksityinen luonnollinen henkilö verkkoselaimensa avulla. Muun teknologian käyttö kuten hakuroboottien, robottien tai muiden samankaltaisten ohjelmien käyttö on kiellettyä, jos niiden käytön syynä ei ole pelkkä sisällön indeksointi, vaan myös alustan sisällön tallentaminen. Tämä koskee myös teknologioita, jotka mahdollistavat niin sanotun screen scrapingin ja muut komannen osapuolen palvelut.
  6. Jos näiden käyttöehtojen kieltoja tai ohjesääntöjä rikotaan, Wimdu voi kieltäytyä sisällön julkaisemisesta, poistaa ja blokata sisältö välttömästi ja poistaa sivut ja niihin johtavat linkit. Tässä tapauksessa käyttäjällä ei ole oikeutta entisöidä hänen multimediasisältöä internetalustalla tai julkaista poistettu käyttäjätili uudestaan.
 6. Verkkosivuston käytettävyys ja muuttaminen
  1. Käyttäjällä ei ole laillista oikeutta alustan jatkuvaan käyttöön. Wimdu ei ole velvollinen varmistamaan, että alusta on aina käytössä tai tavoitettavissa. Wimdu kuitenkin pyrkii ylläpitämään alustan toimintoa niin mahdollisimman vähäisin käyttökatkoksin ja jatkaa alustan kehitystä käyttäjien tarpeiden mukaisesti.
  2. Wimdu voi hetkellisesti rajoittaa käyttöä jos turvallisuus, yhtenäisyys, kapasiteetti tai tekniset toimenpiteet (ylläpito) niin vaatii. Wimdu ottaa madollisuuksien mukaan käyttäjien intressit huomioon ilmoittamalla asiasta etukäteen.
 7. Kolmannen osapuolen verkkosivujen velvollisuudet
  1. Alustan sivustot sisältävät myös linkkejä sivustoihin, joita ylläpitävät kolmannet osapuolet, joiden sisällöstä Wimdu ei ole tietoinen. Wimdu tarjoaa ainoastaan pääsyn sivustoille, eikä ole vastuussa sivustojen sisällöstä. Kolmansien osapuolien sivustoille vievien linkkejen ainoa tarkoitus on navigoinnin helpoittaminen. Wimdu ei omaksu linkitettyjen sivustojen mielipiteitä, vaan ottaa etäisyyttä kaikkien Wimduun linkkaavien sivustojen sisällöstä.
  2. Niiden sivustojen omistajat, johon Wimdu linkittää, ovat itse vastuussa sivustojen sisällöstä ja niiden tarjoamista tuotteista tai palveluista.
 8. Varausprosessi, maksaminen, laskutus
  1. Tarjoamalla majoituksensa Wimdun sivulla, vuokranantaja kutsuu vuokralaisia tekemään varauspyyntöjä. Toinen käyttäjä voi tehdä tarjouksen vuokrasopimuksen tekemiseksi. Vuokrasopimus solmitaan, jos vuokranantaja hyväksyy varauspyynnön vuorokauden sisään Wimdun systeemin muksaisesti. Jos näin ei tapahdu, toinen käyttäjä ei ole enää sidottu tarjoukseensa.
  2. Peruutuksia kohdellaan varauksina ennen suunniteltua saapumisajankohtaa. Yhdestä Peruutusvaihtoehdoissa olevissa vaihtoehdoista voidaan sopia. Tuloksena palautettavat varat maksetaan käyttäjälle Wimdun toimesta käyttäen hänen osiossa 8.4.3. valitsemansa kanavaa.
  3. Vuokranantajan on varmistettava, että:
   1. tarjouksen kuvailu ja siihen käytetyt kuvat eivät loukkaa lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia. Kuvauksen on myös koskettava ainoastaan kyseistä tarjousta.
   2. menestyksellisesti vatattu majoitus ilmoitetaan asiamukaisesti
   3. ladatut tiedot eivät sisällä viitteitä kolmannen osapuolen sisältöön.
   4. vuokranantaja noudattaa käytössä olevia lakeja, varsinkin niitä, jotka koskevat maksuja, rahoitusta tai veoja. Tämä koskee myös epäsuoria veroitusvelvotteita. Vuokranantaja on yksin vastuussa sisällön velvoitteista. Wimdulla on oikeus tarkistaa tarjouksen sisältö ja pyytää käyttäjiltä tarvittavaa todistusaineistoa.
   5. Maksuprosessi tapahtuu seuraavien ehtojen mukaisesti:
    1. Sopimuksen kokonaishinta näkyy varausprosessin lopussa. Maksu koostuu vuokrasta ja käsittelymaksusta. Käsittelymaksu muodostuu administratiivisestä maksusta ja vuokran prosenttiosuudesta. Kun varaus on tehty, Wimdu ilmoittaa käyttäjille sen sisällön ja kokonaishinnan.
    2. Wimdu voi muutta käsittelymaksun korkeuden milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jo tehtyihin sopimuksiin. Vuokranantajalle ilmoitetaan käsittelymaksun korkeus sähköpostissa hyvissä ajoin varauspyynnön yhteydessä.
    3. Vuokralaisen on maksettava varauksen yhteydessä ilmoitettu hinta, mahdollisesti osissa, varausprosessissa päätetyllä maksutavalla. Wimdu vastaanottaa rahat vuokranantajan puolesta ja tallentaa ne korotta pankkitililleen. Jos vuokralaisen maksu ei onnistu, vuokralainen on velvollinen maksamaan Wimdulle epäonnistuneesta maksusta koituneet maksut. Tämä ei päde, jos vuokralainen ei ole vastuussa maksun epäonnistumesta.
    4. Kun varausprosessi on päätetty, vuorkalainen antaa Wimdulle oikeuden siirtä maksu vuokranantajalle 24 tuntia sen jälkeen, kun vuokralainen on saapunut majoitukseen. Jos majoitus ei ole sopimusehtojen mukaisesti vuorkalaisen käytössä, vuokralainen voi pidättää Wimdun oikeuden siirtää rahat vuokranantajan tilille. Vuokralaisen on ilmoitettava tästä viipymättä ja käyttämällä tähän tarkoitettua yhteyslomaketta.
    5. Vuokranantajan on täytettävä velvotteensa maksaa Wimdulle käsittelymaksun. Tämä tehdään niin, että Wimdu vähentää käsittelymaksun vuokranantajalle maksettavasta vuokrasta, jotta vuokranantajan ei tarvitse itse tehdä mitään asialle.
    6. Käyttäjät saavat olla maksamatta Wimdulle käsittelymaksu vain, jos syy on laillisesti päätetty. Maksuja ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.
    7. Pyynnöstä, vuokranantajan on annettava lasku varauksen kokonaissummasta vuokralaiselleen. Pyynnöstä, Wimdu antaa vuokranantajalle laskun palvelumaksusta, vaikka tämä näkyy ilman liikevaihtoveroja tai muita välillisiä veroja, ellei muuta ilmoiteta.
    8. Jos Wimdulle ei kerrota muuta, Wimdu olettaa, että vuokranantaja toimii ammattilaisesti ja on tietoinen koituvista veroista ja maksaa ne sen mukaisesti. Wimdu on oikeutettu pyytämään todisteita vuokranantajan ammattilaisuudesta.
    9. Vuokranantajalla on oikeus vaatia lisämaksuja, jotka perustuvat kulutukseen (esim. sähkö, vesi, lämmitys). Vuoranantajan on kerrottava asiasta vuokralaiselle ennen vuokrasopimuksen syntymistä. Näitä maksuja ei oteta huomioon käsittelymaksua laskettaessa. Tämä pätee myös takuuvuokraan.
    10. Vuokralainen voi maksaa vuokran Wimdun jakamilla lahjakorteilla niiden voimassaoloaikana. Vuokralainen ei voi vaihtaa lahjakorttia käteiseen.
    11. Käyttäjät eivät saa kiertää yllämainittuja varaus- ja maksuprosesseja, eivät varsinkaan käsittelymaksua.
   6. Takuuvuokra
    1. Vuokranantajalla on oikeus periä vakuusmaksu majoituksellensa. Jos vuokranantaja vaatii vakuusmaksun saapumispäivänä vierailtaan. Tarkat tiedot vakuusmaksusta ja laskutustapa täytyy näkyä ilmoituksessa. Vakuusmaksun täytyy olla säädetty ennen varauspyynnön tekoa. On myös selvitettävä etukäteen milloin summa täytyy olla maksettu (esim. 3kk ennen saapumispäivää, käteisenä jne.)
    2. Jos tarjoaja ei maininnut takuuvuokrasta ilmoituksessaan ja vaatii sitä myöhemmin, johon asiakas ei suostu, sopimus voidaan peruuttaa. Tässä tapauksessa Wimdulla on oikeus peruuttaa varaus ja veloittaa tarjoajalta peruutusmaksun.
    3. Wimdu ei ole vastuussa takuuvuokrien järjestelemisestä.
   7. Arvostelujärjestelmä
    1. Sivusto sallii käyttäjiä jättämään majoitusarvosteluja. Arvostelut täytyvät olla totuudenmukaisia. Wimdu ei esikatsele arvosteluja.
    2. Käyttäjät sitoutuvat jättämään vain totuudenmukaisia tietoja ja noudattavat Wimdun säännöstöä. Muiden jättämät arvostelut eivät voi rikkoa toisen osapuolen oikeuksia. Arvostelujen on oltava objektiivisia ja ne eivät voi sisältää loukkaavaa kritiikkiä.
    3. Mikä tahansa arviointijärjestelmän väärinkäyttö on kiellettyä. Varsinkin käyttäjät eivät voi jättää arvosteluja itsestään tai kolmannesta osapuolesta.
    4. Wimdu ei puutu arvostelu-osioon ilman perusteltuja syitä. Wimdu ei voi muuttaa eikä poistaa arvosteluja, ellei Wimdu ole laillisesti velvollinen tekemään niin. Arvosteluja ei voi muuttaa sen jälkeen, kun ne ovat lähetetty. Ne tallennetaan pysyvästi käyttäjän arvosteluprofiiliin ja ovat muiden käyttäjien nähtävissä. Wimdulla on oikeus lisätä muistiinpanoja arvosteluihin jos tämä auttaa tarkentamaan arvostelun ymmärtämistä. Wimdu jättää arvostelun vieraan puolesta ainoastaan jos majoittaja on perunut varauksen. Tässä tapauksessa yhden tähden arvostelu julkaistaan automaattisesti tarjoukseen.
    5. Jos käyttäjä väärinkäyttää arvosteluja, Wimdulla on poikkeuksellisesti oikeus poistaa arvostelu ja ryhtyä kohdassa 12 käsiteltyihin toimenpiteisään. Näin on varsinkin jos:
     1. arvestelu on poistettava oikeuden päätöksen takia;
     2. kommentti sisältää säädyttömiä, rasistisia, alaikäisille sopimattomia tai rikollisia kohtia;
     3. arvostelu sisältää toisen käyttäjän yksityisiä tietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite;
     4. jos käyttäjä on vahingossa julkaissut negatiivisen arvostelun väärälle käyttäjälle, mutta on jo korjannut virheensä ja julkaissut arvostelun oikealle käyttäjälle;
     5. jos arvostelun kirjoittanut käyttäjä ei ollut oikeutettu tekemään varausta;
     6. arvostelun on tehnyt käyttäjä jonka tili on blokattu Wimdun toimesta 90 päivän sisään siitä, että hän on kirjautunut palveluun. Tämä ei koske, jos käyttäjä on poistettu hylätyn maksun tai muun asian takia, jonka käyttäjä on korjannut ja tili on palautettu.
     7. Molemmat sopimuksen osapuolet voivat peruuttaa arvostelun, joka on jo aiemmin ollut myönnetty. Arvostelu poistetaan ja se ei enää näy profiilissa.
    6. Kesto, päättäminen
     1. Käyttäjäsopimus on voimassa toistaiseksi.
     2. Käyttäjä voi päättä tilinsä milloin tahansa varoituksetta. Käyttäjän on ilmoitettava halustaan sulkea tilinsä suoraan Wimdulle kirjallisesti (esim. kirje, faksi, sähköposti). Käyttäjän jo muiden kanssa tekemät sopimukset ja järjestelyt eivät muutu tilin päättämisestä. Käsittelymaksut, jotka ovat syntyneet ennen tilin päätöstä eivät myöskään ole tästä riipuvaisia.
     3. Wimdu voi päättä käyttösopimuksen milloin tahansa kahden viikon varoitusajalla.
     4. Tämä ei koske oikeutta blokata, päättää laillisesta syystä käyttäjän sopimus, varsinkin jos Wimdulla on siihen hyvä syy, kuten:
      1. Käyttäjä ei suostu tärkeään maksuvelvoitteeseen kokonaan tai osittain, vaikka hänelle on lähetetty varoitus, jossa on kohtuullinen eräpäivä;
      2. Käyttäjä loukkaa näiden käyttöehtojen velvotteita, eikä ryhdy oikaisutoimenpiteisiin vaikka hänelle on lähetetty eräpäivällä varustettu muistutus. Muistutusta ei vaadita, jos uskotaan, ettei siitä ole hyötyä tai jos rikkomus on niin vakava, ettei Wimdu voi jatkaa käyttäjäsopimusta. Rikkomuksen vakavuus voi lisääntyä jos käyttäjää on jo varoitettu moneen kertaan samankaltaisien rikkomusten takia;
      3. Lain, oikeuden tai muun virallisen viranomaisen vaatimus johtaa siihen, että alustaa ei voi enää käyttää entiseen käyttään;
      4. Konkurssineuvottelut aloitetaan käyttäjää koskien varojen puuttumisen takia.

    7. Käyttäjän laittomat toimenpiteet tai sopimusrikollinen käytös
     1. Jos on olemassa erikoisia viitteitä siitä, että käyttäjä rikkoo lakia, kolmannen osapuolen oikeuksia tai käyttöehtoja, tai jos Wimdulla on muu laillinen intressi, varsinkin turvataakseen käyttäjänsä vilpilliseltä aktiviteeteiltä, Wimdu voi ryhtyä johonkin/joihinkin seuraaviin toimenpiiteisiin, jotka voivat johtaa pysyvään poistamiseen:
      1. antaa käyttäjälle varoitus;
      2. poistaa käyttäjän tarjous tai muu sisältö;
      3. Rajoittaa käyttäjän mahdollisuutta käyttää palvelua;
      4. Väliaikaisesti tai pysyvästi poistaa (blokata) käyttäjä verkkosivustolta;
      5. Kieltää ja peruttaa olemassaolevat vuokrasopimukset vuokranantajan nimissä, ilman, että muutoin sovellettavat peruutusehdot pätevät ja tehdä uusien vuokrasopimuksen syntymisen mahdottomaksi.
      6. Wimdu ottaa käyttäjien intressit huomioon päättäessään sovellettavista toimenpiteistä.
      7. Vuokrasopimukset, jotka ovat jo syntyneet, eivät vaikutu tarjouksen poistamisesta. Tämä koskee käsittelymaksujen maksua, jotka ovat jo syntyneet. Voimassaoleva vuokrasopimus ei synny, jos Wimdu poistaa tarjouksen ennen kuin sopimus on valmis.
      8. Wimdulla on oikeus estää käyttäjä lopullisesti seuraavissa tilanteissa, ottaen kohtuuden rajoissa huomioon käyttäjän intressit:
       Käyttäjän tili voidaan estää jos:
       1. käyttäjä on toistamiseen saanut negatiivisia arvosteluja kohdassa 10 tarkennetussa arvostelujärjestelmässä, ja hänet on estettävä muiden markkinatoimijoiden intressejen suojaamiseksi;
       2. käyttäjä on antanut virheellisiä yhteystietoja hänen käyttäjätililleen, varsinkin jos kyseessä on virheellinen sähköpostiosoite;
       3. käyttäjä on siirtänyt käyttäjätilinsä toiselle henkilölle;
       4. käyttäjä on huomattavasti vahingoittanut toista käyttäjää, varsinkin hänen majoitustaan ja/tai kalusteitaan, tehnyt vahingontekoja, varastanut yms;
       5. on olemassa oikeutettu syy postaa hänet samankaltaisen vaaran takia;

      9. Sen jälkeen, kun käyttäjä on kokonaan estetty Wimdun sivulta, hän ei ole oikeutettu käyttäjätiliin tai sen palauttamiseen. Käyttäjä ei myöskään ole enää oikeutettu käyttämään sivustoa muiden käyttäjätilien kautta.
     2. Wimdun vastuu
      1. Wimdu on täysin vastuussa haitoista, jotka syntyvät tarkoituksellisesti tai vakavan huolimattomuuden takia yhtiön työntekijöiden tai toimioiden toimesta. Wimdu on vastuussa myös jos tietoa salataan petollisesti tai jos vakuutus on nimenomaisesti luvattu ja jos vahinko koskee henkeä, ruumista ja terveyttä.
      2. Wimdu on vastuussa muista vahingoista vain, jos ne syntyy velvollisuuden rikkomisen takia, joka tekee sopimuksen tarkoitusmukaisen täyttymisen mahdottomaksi. Vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu sellaisiin vahinkoihin, joita pidetään sopimukselle tyypillisinä ja odotettuina. Tämä ei muuta mitään vastuuta joka määritetään Produkthaftungsgesetzissä (Saksan tuotevastuusäännös).
      3. Koska Wimdu ei osallistu vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen sopimussuhteeseen, Wimdu ei ota vastuuta majoitussopimuksista.
     3. Loppusäännökset
      1. Wimdulla on oikeus siirtää tässä sopimuksessa mainitut oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.
      2. Tähän sopimukseen sovelletaan ainoastaan Saksan Liittotasavallan lakeja, poikkeuksena YKn kauppalaki ja Saksan kansainvälinen yksityisoikeus.
      3. Jos käyttäjä on kuluttaja Bürgerlichen Gesetzbuchin artiklan 13 mukaan (BGB-Saksan siviilikoikeuslaki), tämä ei muuta kuluttajan kotimaan pakollisten kuluttujaoikeuksten sovelluttavuutta.
      4. Jos osio näistä yleisistä käyttöehdoista mitätöidään kokonaan tai osittain, muut osat ovat silti voimassa. Jos osio on mitätön, sen korvaa laillinen osio.
      5. Kaikki lausunnot, jotka koskevat sopimusta täytyy lähettää sähköpostitse Wimdulle. Käyttäjän postiosoite ja sähköpostiosoite täytyvät olla samat, jotka ovat ilmoitettu käyttäjän tilillä.
      6. Wimdu GmbH on palkannut tytärytiönsä Wimdu Malta Limitedin (38, Level 2, Emanuel Schembri Street, Birkirkara BKR 1810, Malta) käsittelemään luottokorttimaksunsa.
     *To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Peruutusehdot

1. Miten peruutus toimii?

 • Majoittaja valitsee peruutusehdot. Hän voi valita kolmen vaitoehdon välillä: joustava, kohtuullisen ja tiukan. Nämä ehdot turvaavat sekä majoittajan että vieraan.

2. Miten peruutan varauksen?

 • Turvallisen ja vaivattoman käsittelyn varmistamiseksi, Wimdun on käsiteltävä kaikki peruutukset.
 • Jos haluat perua varauksen, ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Peruvan osapuolen on tiedoitettava peruutuksesta kirjallisesti. Peruutuksessa on mainittava varausnumero ja se on lähetettävä siitä sähköpostiosoitteesta, jonka alla käyttäjä on rekisteröitynyt Wimduun ja joka näkyy hänen käyttäjäprofiilissaan.
 • Majoittajan on peruutettava varaus Wimdun peruutussivustoilla, jotka löytyy jokaisen tilin "Tarjoukseni" kohdassa. Täältä peruessa automaattinen kirjallinen peruutus lähetetään Wimdun asiakaspalveluun.
 • Ole hyvä ja huomioi, että peruutus on virallinen vasta, kun olet vastaanottanut vahvistuksen Wimdulta
 • Asiakaspalvelutiimimme huolehtii välittömästi peruutuspyynnöstäsi ja välittää tiedon majoittajallesi/vieraallesi. Sinun ei tarvitse ryhtyä minkäänlaisiin lisätoimenpiteisiin.

3. Jos vieras peruu, miten palautukset vieraalle ja majoittajan maksu laskelmoidaan?

3.1. Yleiset säännökset

 • Vieraalle palautettava määrä riippuu peruutuksen ajankohdasta ja majoittajan valitsemista peruutusehdoista.
 • Palautettava summa on varauksen kokonaissumma, josta vähennetään peruutusmaksu, joka voi vaihdella. Tilannekohtainen peruutusmaksu ilmoitetaan varauskäsittelyn yhteydessä. Kohdassa 8.4. käsitellyt säännökset maksukäsittelyä koskien pätevät sen mukaisesti.
 • Riippumatta majoittajan valitsemista peruutusehdoista, vieraan on itse todistettava, jos majoittajalle ei ole koitunut vahinkoa tai vahinko on pienempi kuin peruutuspalkkio.

3.2. Yksilölliset peruutusehdot

Peruutusehdot: Ilmainen peruutus

Sinulle palautetaan koko varauksen hinta (sis. Wimdun palvelumaksu) jos peruutat varauksen viimeistään 2 päivää ennen saapumisajankohtaa (ennen klo. 12, CET). Jos peruutat varauksen myöhemmin kuin 2 päivää ennen saapmista, sinulle palautetaan 5% varauksen kokonaishinnasta, josta on poistettu Wimdun palvelumaksu.

Huomioithan, että 13. heinäkuuta 2015 lähtien, 'Ilmainen Peruutus'-käytäntö on otettu pois käytöstä. 'Ilmainen Peruutus'-käytäntö ja sen ehdot ovat edelleen voimassa niille varauksille, jotka vahvistettiin tai pyydettiin ennen 13. heinäkuuta 2015, kohteille, jossa majoittaja valitsi 'Ilmainen Peruutus' varauksen tekohetkellä.

Peruutusehdot: Joustava

Sinulle palautetaan kokonaissumma, josta vähennetään Wimdun peruutusmaksu jos olet tehnyt peruutukset vähintään 2 päivää ennen majoittumista (ennen klo. 12 CET). Peruutuksista, jotka on tehty myöhemmin kuin 2 päivää ennen majoittumista palautetaan 5% kokonaissumasta, josta vähennetään Wimdun peruutusmaksu.

Peruutusehdot: Kohtalainen

Sinulle palautetaan koko varauksen summa, pois lukien Wimdun peruutusmaksu jos peruutat varauksesi vähintään 4 päivää ennen saapumistasi (ennen klo. 12 CET). Peruutuksista, jotka tehdään myöhemmin kuin 4 päivää ennen saapumista palautetaan 5% kokonaissummasta, josta on vähennetty Wimdun peruutusmaksu.

Peruutusehdot: Tiukka

Sinulle palautetaan puolet alkuperäisestä hinnasta,pois lukien Wimdun peruutusmaksu. Jos peruutat varauksesi vähintään 7 päivää ennen saapumistasi (ennen klo. 12 CET), sinulle palautetaan 5% kokonaissummasta, josta on vähennetty Wimdun peruutusmaksu.

4. Mitä tapahtuu jos majoittaja peruu?

 • Wimdu ottaa peruutukset todella vakavasti, sillä ne aiheuttavat vieraille negatiivisen kokemuksen.
 • Jos majoittaja peruu varauksen, vieraalle palautetaan varauksen koko hinta. Tällaisissa tapauksissa, peruutusmaksuja ei peritä vieraalta.
 • Wimdu auttaa vierasta löytämään korvaavan majoituksen.
 • Majoittajalta peritään 15% korkuinen peruutusmaksu, joka määrittyy varauksen kokonaishinnan mukaan. Jos majoittaja peruu myöhemmin kuin kahdeksan päivää ennen suunniteltua saapumisajankohtaa, peruutusmaksun osuus nousee puoleen varauksen kokonaishinnasta. Jos majoittajalla on välitön varaus-toiminto ja varaus perutaan alle 24 tuntia ennen saapumista, peruutusmaksu pysyy viidessä prosentissa.
 • Peruutusmaksu vähennetään majoittajan seuraavasta maksusta.
 • Majoittajalle ei makseta mistäan varauksesta, jonka hän on perunut.
 • Peruttua tarjousta rangaistaan hakutuloksissa. mikä voi johtaa harvempiin varauspyyntöihin.
 • Yhden tähden arvostelu lisätään automaattisesti majoittajan tarjouksen arvostelukenttään.

5. Erityiset peruutusehdot

5.1. Läheisen kuolema

Tapauksessa, että vieraan perheessä (äiti, isä, puoliso, sisar, lapsi) sattuu kuolemantapaus kun suunniteltuun saapumisajankohtaan on aikaa vähemmän kuin seitsemän päivää, mutta enemmän kuin vuorokausi, vieras on oikeutettu koko varauksen hinnan palautukseen. Peruutusmaksua ei peritä. Majoittajalla ei ole oikeutta vaatia maksua. Kuolemantapauksen sattuessa myöhemmin kuin 24 tunita ennen suunniteltua saapumista, vieraalle palautetaan 75% ja majoittajalle jää 25% varauksen hinnasta. Peruutusmaksua ei peritä. Kuolintodistus vaaditaan.

5.2. Luonnonmullistukset ja muut ennalta-arvaamattomat tapahtumat

Jos luonnonmullistus (lumivyöry, lumimyrsky, pyörremyrsky, hirmumyrsky, maanjäristys, tulva, maanvyöry, salamanisku), sota, terrorismi tai ydinonnettomuus tekevät majoittajalle mahdottomaksi täyttää varauksen tuomat velvollisuudet (ja hän voi todistaa, ettei voi hoitaa muuta, samankaltaista majoitusta) vieraalle palautetaan 100% varauksen hinnasta. Peruutusmaksua ei peritä. Tämä päätee myös, jos kuljetusreitit ovat vaurioituneet, eikä vieraalla todistetusti ole mahdollisuutta päästä paikan päälle.

6. Mitä tapahtuu jos ongelmia syntyy saapumisen jälkeen?

 • Jos sinulla on painava valitus saapumisesi yhteydessä, ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiimme 24 tunnin sisään. Jos majoitusta ei ole luovutettu sovittujen ehtojen mukaisesti, me lähetämme valitukset majoittajalle. Kun tapaus on käsitelty, vähennämme majoittajalle maksettavan määrän sen mukaisesti, ja palautamme loput sinulle.
 • Otathan huomioon, että palautus on mahdollinen vain, jos vastaanotamme valituksesi 24 tunnin sisään sapumisestasi.
 • Wimdu pidättää oikeuden vaatia ainakin käsittelymaksun korkuisen summan majoittajalta.

Yksityisyys

Wimdun tietosuojaseloste suomeksi Wimdu GmbH:n (jäljempänä Wimdu) tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Rekisterinpitäjä siten kuin on määritelty EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja jäsenvaltioiden kansallisissa tietosuojalaeissa sekä muiden tietosuojalakien määräyksissä:

Wimdu GmbH

Voltastr. 5

13355 Berlin

Saksa

S-posti: contact@wimdu.com

Kotisivu: www.wimdu.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Wimdu GmbH:n tietosuojavastaava

S-posti: datenschutz@wimdu.com

2. Yleistä tietojenkäsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Yksityisyytesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Mikäli keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietojasi osana tarjontaamme, tapahtuu tämä voimassa olevien Saksan liittotasavallan ja eurooppalaisen suojelumääräysten mukaisesti.

Keräämme ja käytämme käyttäjiemme henkilötietoja vain, jos verkkosivustomme toimintakyky ja sisältöjemme ja palveluidemme tarjoaminen sitä vaatii. Käyttäjiemme henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen tapahtuu säännönmukaisesti vain käyttäjän suostumuksen perusteella. Poikkeuksena ovat sellaiset tapaukset, joissa suostumuksen pyytäminen etukäteen ei ole mahdollista johtuen tosiasiallisista syistä, ja tietojen käsittely on sallittua lakisääteisten määräysten nojalla.

2. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Mikäli rekisteröity antaa luvan käsitellä henkilötietojaan, on käsittelyn oikeusperuste säädetty EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa.

Sellaisten henkilötietojen, joita vaaditaan sopimuksen syntymiseen ja sen täytäntöönpanemiseen, ja jonka sopimusosapuolena rekisteröity on, käsittelyn oikeusperuste on säädetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa. Tämä pätee myös käsittelymenetelmiin, joita vaaditaan esisopimuksellisissa toimenpiteissä.

Mikäli henkilötietojen käsittelyä vaaditaan yrityksemme lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, on käsittelyn oikeusperuste säädetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa.

Tapauksessa, jossa kyseisen henkilön tai jonkin toisen luonnollisen henkilön elintärkeät edut vaativat henkilötietojen käsittelyä, on käsittelyn oikeusperuste säädetty EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohdassa.

Mikäli käsittely on tarpeellista yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun säilyttämiseksi, ja mikäli rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja perusvapaudet eivät syrjäytä näitä etuja, on käsittelyn oikeusperuste säädetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa.

3. Tietojen poistaminen ja säilyttämisaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai estetään, kun niiden säilyttämisen syy poistuu. Tietoja voidaan säilyttää tästä poiketen, mikäli näin on säädetty rekisterinpitäjää velvoittavissa eurooppalaisissa tai kansallisesti säädetyissä unionioikeudellisissa säädöksissä, laeissa tai muissa määräyksissä. Tietojen estäminen ja poistaminen tapahtuu myös silloin, kun mainituissa määräyksissä annettu säilytysaika umpeutuu, paitsi mikäli sopimuksen solmimisen tai toimeenpanon vuoksi on välttämätöntä säilyttää tietoja edelleen.

4. Henkilötietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

Voimme tarvittaessa luovuttaa henkilötietosi paikallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen kolmannelle osapuolelle, erityisesti seuraaville henkilöryhmille:

 • konserniyhtiöt
 • ulkoiset palveluntarjoajat, jotka tuottavat palveluita nimissämme
 • ulkoistettujen IT-palveluiden tarjoajat, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Tietoja luovutetaan, jotta voit tehdä varauksen, maksaa varausmaksun, markkinointimateriaalin lähettämiseen sekä asiakaspalveluiden analysointiin.

3.Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luonti

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Aina kun internetsivustomme avataan, kerää järjestelmämme automaattisesti dataa ja tietoja verkkosivuston avaavan tietokoneen tietokonejärjestelmästä.

Tällöin kerätään seuraavat tiedot:

 1. selaintyyppi ja käytössä olevan selainversion tiedot
 2. käyttäjän käyttöjärjestelmä
 3. käyttäjän verkkopalvelun tarjoaja
 4. käyttäjän IP-osoite
 5. päivämäärää ja kellonaika
 6. verkkosivustot, joista käyttäjän järjestelmä siirtyy meidän verkkosivullemme
 7. verkkosivustot, jotka käyttäjän järjestelmä avaa meidän verkkosivustoltamme.

Myös nämä tiedot tallennetaan järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei säilytetä yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.

Tämä lisäksi keräämme mahdollisesti mobiililaitetta käytettäessä laitteen laite- ja paikannustiedot. Nämä tiedot kerätään riippumatta siitä, oletko rekisteröitynyt Wimduun tai sisäänkirjautunut Wimdu-tilillesi.

2. Tietojenkäsittelyn lainmukaisuus

Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen säilyttämisen oikeusperuste on säädetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Kun haet alustalta tietoja, esim. etsit majoitusta tai jätät ilmoituksen majoituksesta, suoritat varauksia tai varaustiedusteluja, maksat majoituksen, kommentoit, annat arvion tai kommunikoit muiden käyttäjien tai Wimdun kanssa, tallennamme mahdollisesti sellaisia tietoja, kuten IP-osoite, alustamme käyttöpäivämäärä ja kellonaika, käyttämäsi selaintyyppi ja käyttöjärjestelmäsi sekä sivut, joilla vierailet, ja lähtösivusi.

Järjestelmän on tallennettava IP-osoite väliaikaisesti, jotta verkkosivuston toimittaminen käyttäjän tietokoneelle on mahdollista. Tällöin käyttäjän IP-osoite on tallennettava istunnon ajaksi.

Lokitiedostoja tallennetaan varmistamaan verkkosivuston toimintakyky. Lisäksi tietoja käytetään verkkosivuston optimointiin ja tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tässä vaiheessa tietoja ei analysoida markkinointitarkoituksessa.

Tässä tarkoituksessa myös meillä on oikeutettu etu koskien tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan nojautuen.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita niiden keräämistarkoituksessa. Mikäli tietojen kerääminen tapahtuu verkkosivuston käyttöä varten, tiedot poistetaan, kun kyseinen istunto päättyy.

Lokitiedostoihin tallennetut tiedot poistetaan viimeistän 60 päivän kuluttua. Tätä pidempi tallennusaika on mahdollinen. Tässä tapauksessa poistetaan käyttäjän IP-osoite tai se muutetaan tunnistamattomaksi siten, että sen yhdistäminen sivut avaavaan asiakaspäätteeseen ei ole enää mahdollista.

5. Mahdollisuus vastustaa ja poistaa

Tietojen kerääminen verkkosivuston käyttöä varten ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on verkkosivun käytölle välttämätöntä. Käyttäjällä ei ole mahdollisuutta esittää vastalausetta.

4. Rekisteröinti

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Tarjoamme verkkosivullamme käyttäjille mahdollisuuden rekisteröityä siten, että he antavat henkilötietonsa ja avaavat käyttäjätilin. Tiedot syötetään tällöin syöttömaskissa, ja ne lähetetään meille tallennettavaksi. Rekisteröintiprosessissa kerätään seuraavat henkilötiedot:

 • nimi
 • tarvitt. osoite (mukaan lukien laskutusosoite)
 • tarvitt. puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tarvitt. profiilikuva
 • tietoja sosiaalisen median tileistä
 • oleskelu- tai matkustustietoja sekä kiinnostuksen kohteita, kuten esim. toivottu lomakohde, ajankohdat ja mukana matkustavien henkilöiden/lasten lukumäärä
 • tarvitt. viestintää sanomavälityspalvelussa
 • tarvitt. ajokortti, henkilöllisyystodistus tai passi
 • tarvitt. pankkitiedot (maksut majoittajalle
 • IP-osoite ja siitä johdetut paikannustiedot (lähtömaa/lähtökaupunki)
 • sivuston vierailun päivämäärä ja kellonaika.
2. Tietojenkäsittelyn lainmukaisuus

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on säädetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sekä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Käyttäjän rekisteröityminen on tarpeellista, jotta voimme tarjota tiettyjä sisältöjä ja palveluita verkkosivustollamme.

Tämän lisäksi voit avata verkkosivustollamme henkilökohtaisen käyttäjätilin. Voit tallentaa käyttäjätilillesi henkilökohtaiset tietosi ja siten joko laatia tarjouksen tai tehdä varauksen.

Henkilökohtaisen käyttäjätilisi avaamiseksi Wimdu tarvitsee sähköpostiosoitteesi ja vapaasti valitsemasi salasanan sekä tarvittaessa puhuttelusanan, etu- ja sukunimesi, osoitteesi, syntymäpäiväsi ja maksutietosi. Antamaasi sähköpostiosoitetta käytetään myös käyttäjätilisi sisäänkirjautumistunnuksena. Onnistuneen rekisteröitymisen päätteeksi saat automaattisesti vahvistuksen sähköpostitse. Voit päivittää tietosi milloin tahansa käyttäjätilisi henkilökohtaisessa osiossa.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita niiden keräämistarkoituksessa.

Tämä pätee rekisteröitymisen yhteydessä kerättyihin tietoihin, kun verkkosivullamme tapahtunut rekisteröityminen perutaan tai sitä muutetaan.

Muulloin tämä pätee, kun tietoja ei enää tarvita välityssopimuksen suorittamiseen.

5. Mahdollisuus vastustaa ja poistaa

Käyttäjänä voit milloin tahansa peruuttaa rekisteröitymisen. Voit milloin tahansa muuttaa sinusta tallennettuja tietoja.

Mikäli haluat poistaa käyttäjätilisi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Yhteydenotto voi tapahtua sekä yhteydenottolomakkeella että myös sähköpostitse osoitteeseen datenschutz@wimdu.com. Asiakaspalvelumme poistaa tämän jälkeen tilisi.

Mikäli tiedot ovat tarpeellisia sopimuksen täytäntöönpanolle tai esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamiselle, on tietojen poistaminen etukäteen mahdollista vain, mikäli poistamista eivät estä sopimukselliset tai lakisääteiset velvoitteet.

5. Evästeiden käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Wimdu käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan selaimesi välimuistiin, jotta selaimesi on mahdollistaa tunnistaa myöhemmin.

Käytämme pysyviä evästeitä. Ne tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, jotta helpotetaan personointi- ja rekisteröintitarjouksia, kun vierailet seuraavan kerran sivullamme. Evästeet voivat mm. tallentaa käyttäjän valintoja. Käyttäjä voi poistaa evästeet milloin tahansa käsin.

Tämän lisäksi käytämme istuntokohtaisia evästeitä. Niitä ei tallenneta käyttäjän tietokoneelle. Kun käyttäjä poistuu sivulta, poistetaan nämä väliaikaiset evästeet.

Käytämme evästeitä tehdäksemme verkkosivustostamme käyttäjäystävällisemmän. Keräämällä tietoja, voimme analysoida sivuston käyttötapaa ja rakennetta. Tällä tavoin voimme parantaa tarjontaamme jatkuvasti, esim. sisältöä, personointia tai yksinkertaisuutta.

Evästeet tallentavat ja lähettävät seuraavat tiedot:

 • kieliasetukset
 • valuutta-asetukset
 • sisäänkirjautumistiedot.
2. Tietojenkäsittelyn lainmukaisuus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste teknisesti tarpeellisia evästeitä käyttäen on säädetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Teknisesti tarpeellisten evästeiden käyttötarkoitus on tehdä verkkosivun käytöstä käyttäjälle helpompaa. Jotkin verkkosivumme toiminnot vaativat evästeiden käyttöä. Nämä toiminnot vaativat sen, että selain tunnistetaan myös sivun vaihdon jälkeen.

Tarvitsemme evästeitä seuraaviin sovelluksiin:

 • kieli- ja valuutta-asetustenkäyttö
 • hakusanojen havaitseminen.

Teknisesti tarpeellisilla evästeillä kerättyjä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen.

Analysointievästeiden käytön tarkoitus on parantaa verkkosivustoamme ja sen sisällön laatua. Analysointievästeiden avulla saamme tietää, miten verkkosivustoa käytetään ja voimme siten optimoida tarjontaamme jatkuvasti.

4. Säilytysaika, oikeus vastustaa ja poistaa tiedot

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja lähetetään siltä sivullemme. Tästä syystä voit käyttäjänä hallita täysin evästeiden käyttöä. Muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia voit deaktivoida evästeet tai rajoittaa niitä. Jo tallennetut evästeet voi poistaa milloin tahansa. Tämä voi tapahtua myös automaattisesti. Mikäli evästeet deaktivoidaan verkkosivullamme, saattaa olla, että kaikkia verkkosivuston toimintoja ei voi käyttää täysin. Lisäksi tämä saattaa rajoittaa verkkosivustomme käyttäjäystävällisyyttä. Tämän lisäksi voit helposti poistaa käytöstä kiinnostuksiisi perustuvien kolmansien yritysten mainoksia merkitsemällä kyseisen yrityksen valintaruutuun www.youronlinechoices.com väkäsen.

6. Verkkoanalyysi ja seuranta

Sivun seurantatyökaluilla kerätään ja tallennetaan tietoja markkinointitarkoituksessa ja sivun optimointia varten. Käyttäjä voi vastustaa milloin tahansa tätä tietojen keruuta ja säilytystä tulevaisuutta varten.

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme sivustollamme seuraavia verkkoanalyysi- ja seurantatyökaluja:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Webtrekk
 • New Relic
 • Hotjar.
2. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on säädetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Käyttäjän henkilötietojen käsittely mahdollistaa meille käyttäjiemme selailukäyttäytymisen analysoinnin. Pystymme saamiemme tietojen analyysin perusteella laatimaan tietoja verkkosivumme yksittäisen komponenttien käytöstä. Tämä auttaa meitä parantamaan jatkuvasti verkkosivustoamme ja sen käyttäjäystävällisyyttä. Tätä tarkoitusta varten meillä on myös oikeutettu etu tietojen käsittelyyn tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla. IP-osoitteen anonymisoinnilla huolehditaan käyttäjien edun mukaisesti heidän henkilötietojensa riittävästä suojauksesta. Käytämme kutakin verkkoanalyysi- ja seurantatyökalua seuraavasti:

Google Analytics

Verkkosivumme käyttää Google Inc.:n (jäljempänä Google) Google Analytics -verkkotyökalua. Google Analytics käyttää evästeitä. Evästeen avulla tuotettu tieto verkkosivustomme käytöstä lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja säilytetään siellä. Mikäli IP-anonymisointi on aktivoituna tällä verkkosivustolla, Google kuitenkin ensin lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai muiden Euroopan talousalueen sopimusvaltioiden alueella.

Täysi IP-osoite lähetetään vain poikkeustapauksessa Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja Wimdun toimeksiannosta analysoidakseen sitä, miten käytät verkkosivuamme, laatiakseen raportteja verkkosivun tapahtumista ja toimittaakseen muita, verkkosivun ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Selaimesi toimittamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin Google Analyticsin puitteissa.

Voit estää evästeen tuottamien ja verkkosivua koskevien käyttötietojesi (ml. IP-osoitteesi) keräämisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla seuraavassa linkissä olevan selainliitännäisen (plug-in): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Adwords

Käytämme verkkomainontatyökalua Google Adwords ja Google Adwordsin konversioseurantaa. Googlen konversioseuranta on Google Inc.:n (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; jäljempänä Google) analyysipalvelu. Kun napsautat Googlen aktivoimaa mainosta, tallennetaan tietokoneellesi konversioseurannan eväste. Nämä evästeet ovat voimassa 30 päivää, niissä ei ole henkilötietoja ja niitä ei siten käytetä henkilön tunnistamiseen.

Kun vierailet tietyillä verkkosivustomme sivuilla ja eväste ei ole vielä vanhentunut, voimme me ja Google tunnistaa, että olet napsauttanut jotakin ilmoitusta ja sinut on ohjattu tälle sivulle. Jokainen Google Adwords -asiakas saa eri evästeen. Näin ei ole mahdollista, että evästeitä voitaisiin seurata Adwords-asiakkaan verkkosivujen kautta.

Konversioevästeellä saatuja tietoja käytetään luomaan konversiotilastoja AdWords-asiakkaille, jotka käyttävät konversioseurantaa. Tällöin asiakkaat saavat tietää käyttäjien kokonaislukumäärän, jotka ovat napsauttaneen ilmoitusta ja jotka on ohjattu konversioseurantatagilla varustetulle sivulle. He eivät kuitenkaan saa tietoja, joiden perusteella käyttäjät voitaisiin identifioida.

Webtrekk

Verkkosivujen tilastolliseen analysointiin käytämme Webtrekk GmbH:n teknologioita, osoite: Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlin, Saksa (www.webtrekk.de). Webtrekkin palveluiden avulla keräämme tilastollisia tietoja verkkosivustomme käytöstä. Näitä tietoja käytetään parantamaan ja optimimaan jatkuvasti tarjontaamme ja siten tekemään siitä sinulle kiinnostavampaa.

Verkkosivumme käytön puitteissa kerätään ja analysoidaan selaimesi toimittamia tietoja. Tämä tapahtuu evästeteknologialla ja ns. pikselillä, joka on liitetty jokaiselle verkkosivulle. Tällöin kerätään seuraavia tietoja: Kysely (kysytyn tiedoston tiedostonimi), selaintyyppi/-versio, selaimen kieli, käytetty käyttöjärjestelmä, selainikkunan sisäinen resoluutio, näyttöpäätteen resoluutio, Javascript-aktivointi, Java käytössä / pois käytöstä, evästeet käytösssä / pois käytöstä, värisyvyys, viittaajan URL-osoite, IP-osoite (kerätään vain anonymisoituna ja poistetaan välittömästi käytön jälkeen), sivun käytön kellonaika, napsautukset ja anonymisoidut lomaketiedot (esim. onko puhelinnumero annettu vai ei).

Henkilön tunnistaminen suoraan ei ole missään vaiheessa mahdollista. Näin kerättyjä tietoja käytetään luomaan anonyymejä käyttäjäprofiileita, jotka muodostavat verkkotilastojen perustan. Webtrekk-teknologialla kerättyjä tietoja ei käytetä ilman henkilön erillistä lupaa näiden verkkosivujen kävijän tunnistamiseen eikä niitä yhdistetä milloinkaan pseudonyymin omistajan henkilötietoihin.

New Relic

Lisäksi käytetään selainliitännäistä New Relic. Liitännäisen avulla pystymme keräämään tilastollisia analyyseja verkkosivuston nopeudesta. Tämän palvelun tarjoaa New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (jäljempänä New Relic).

Mikäli käyttäjä avaa jonkin verkkosivun, jossa tällainen liitännäinen on, muodostaa hänen selaimensa suoran yhteyden New Relic -palvelimiin. Tarjoaja ei voi näin ollen vaikuttaa niiden tietojen laajuuteen, joita New Relic kerää tämän liitännäisen avulla ja ilmoittaa käyttäjille tiedon tasonsa mukaisesti:

Liitännäisen liittämisen ansiosta New Relic saa tiedon, että käyttäjä on avannut kyseisen tarjouksen sivun. Mikäli käyttäjä on kirjautunut sisään New Reliciin, voi New Relic yhdistää vierailun New Relic -tiliin. Mikäli käyttäjä ei ole New Relicin jäsen, on silti mahdollista, että New Relic havaitsee hänen IP-osoitteensa ja tallentaa sen.

New Relicin tietojen keruun tarkoitus ja laajuus sekä käsittely ja käyttö, kuten myös tätä koskevat käyttäjän yksityisyyden suojaukseen pätevät oikeudet ja asetusmahdollisuudet löytyvät New Relicin tietosuojaohjeista: https://newrelic.com/privacy.

Hotjar

Käytämme käyttäjäkokemuksen parantamiseksi verkkosivuillamme Hotjar-ohjelmistoa. Hotjarin avulla voimme mitata ja analysoida käyttäjiemme käyttäytymistä (hiiren liikkeet, napsautukset, vierityskorkeus jne.) verkkosivustollamme. Tätä tarkoitusta varten Hotjar käyttää evästeitä käyttäjien päätelaitteilla ja voi tallentaa käyttäjien tietoja, kuten esim. selaintiedot, käyttöjärjestelmä, viipymisaika sivulla jne.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita tallennustarkoituksiimme.

5. Mahdollisuus vastustaa ja poistaa

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja lähetetään siltä sivullemme. Tästä syystä voit käyttäjänä hallita täysin evästeiden käyttöä. Muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia voit deaktivoida evästeet tai rajoittaa niitä. Jo tallennetut evästeet voi poistaa milloin tahansa. Tämä voi tapahtua myös automaattisesti. Mikäli evästeet deaktivoidaan verkkosivullamme, saattaa olla, että kaikkia verkkosivuston toimintoja ei voi käyttää täysin.

Google Analytics:

Voit estää evästeen tuottamien ja verkkosivustoa koskevien käyttötietojesi (ml. IP-osoitteesi) keräämisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla seuraavassa linkissä olevan selainliitännäisen (plug-in): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Lisäksi sinulla on mahdollisuus poistaa käytöstä Googlen suorittama verkkosivuston käyttäjätietojen keruu napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Vahvistamalla linkin liität tietovälineeseesi estoevästeen (opt-out-eväste). Ota huomioon, että poistamalla kaikki evästeet tietokoneeltasi poistat myös tämän estoevästeen, ts. mikäli haluat edelleenkin estää Googlea keräämästä anonymisoidusti tietoja, on sinun tallennettava estoeväste uudestaan. Estoeväste on selain- ja tietokonekohtainen. Mikäli vierailet verkkosivuillamme kotona ja työpaikalla tai käytät selaimia, on sinun otettava käyttöön estoeväste jokaisessa selaimessa ja jokaisessa tietokoneessa.

Google Adwords:

Mikäli et halua osallistua seurantaan, voit estää tämän käytön estämällä evästeiden asentamisen vastaavalla selainohjelmiston asetuksella (poista käytöstä -mahdollisuus). Näin sinua ei liitetä konversioseurantatilastoihin. Lisätietoja sekä Googlen tietosuojaseloste löytyvät osoitteesta: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

Webtrekk:

Webtrekkin tulevaisuudessa tapahtuvan tietojen keruun ja säilyttämisen voi kieltää milloin tahansa. Avaa seuraava linkki. Kun vahvistat linkin, tallennetaan tietovälineellesi estoeväste, joka on voimassa 5 vuotta. Ota huomioon, että poistamalla kaikki evästeet tietokoneeltasi poistat myös tämän estoevästeen, ts. mikäli haluat edelleenkin estää Webtrekkiä keräämästä anonymisoidusti tietoja, on sinun tallennettava estoeväste uudestaan. Estoeväste on selain- ja tietokonekohtainen. Mikäli vierailet verkkosivuillamme kotona ja työpaikalla tai käytät selaimia, on sinun otettava käyttöön estoeväste jokaisessa selaimessa ja jokaisessa tietokoneessa.

New Relic:

Mikäli käyttäjä on New Relicin jäsen eikä hän halua, että New Relic kerää tämän verkkosivun avulla hänestä tietoja ja yhdistää ne New Reliciin tallennettujen jäsentietojen kanssa, on hänen kirjauduttava ulos New Relicistä ennen vierailuaan sivustolla.

Hotjar:

Lisätietoja Hotjarin tietojen käsittelystä löydät täältä: https://www.hotjar.com/privacy.

7. Uudelleenkohdistaminen

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Verkkosivumme käyttää nk. uudelleenkohdistusteknologioita. Käytämme seuraavia teknologioita:

 • Google Analytics
 • Criteo GmbH
 • verkkojäljitteet/pikseli.
2. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on säädetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Käytämme näitä teknologioita muokataksemme internetsivustoamme mielenkiintoisemmaksi. Tämä tekniikka mahdollistaa sen, että voimme tarjota mainoksia yhteistyökumppaneidemme verkkosivuilla niille verkkokäyttäjille, jotka ovat jo kiinnostuneita tarjonnastamme. Tätä tarkoitusta varten meillä on myös oikeutettu etu tietojen käsittelyyn tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla. IP-osoitteen anonymisoinnilla huolehditaan käyttäjien edun mukaisesti heidän henkilötietojensa riittävästä suojauksesta. Käytämme kutakin teknologiaa seuraavasti:

Criteo GmbH

Verkkosivustollamme käytämme Criteo GmbH:n seurantateknologiaa. Tämä mahdollistaa meille sen, että voimme kohdistetusti puhutella mainosbannereilla yhteistyökumppaneidemme verkkosivuilla verkkokäyttäjiä, jotka ovat vierailleet verkkosivustollamme. Näiden mainosvälineiden näyttäminen yhteistyökumppaneidemme sivuilla perustuu evästeille ja aikaisemman käytönaikaisen käyttäytymisesi analyysille. Analyysi tapahtuu anonyymisti, sinun oikeaa nimeäsi ei yhdistetä mihinkään käyttäjäprofiiliin.

Verkkojäljitteet/pikseli

Käytämme tarvittaessa myös pikseliä. Pikseli on hyvin pieni graafinen, yhden pikselin kokoinen kuva ja se lähetetään joko verkkosivuja avattaessa tai sähköpostitse HTML-formaatissa tietokoneellesi. Näitä pikseleitä käytetään joko suoraan tai kolmansien palveluntarjoajaosapuolien toimesta osana verkkomainontaa tai kolmansien osapuolien verkkosivuilla. Sen avulla voidaan määritellä tekeekö mainoksen nähnyt käyttäjä myös tilauksen. Lisäksi voidaan määrittää yhteistyöverkkosivujen konversio ja vierailijoiden käyttäytyminen verkkosivulla, jotta voimme optimoida sinulle tarkoitettuja tarjouksiamme.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita tallennustarkoituksiimme.

5. Mahdollisuus vastustaa ja poistaa

Muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia voit deaktivoida evästeet tai rajoittaa niitä. Tämä voi tapahtua myös automaattisesti. Mikäli evästeet deaktivoidaan verkkosivullamme, saattaa olla, että kaikkia verkkosivuston toimintoja ei voi käyttää täysin.

Criteo GmbH

Voit milloin tahansa kieltää Criteo GmbH:ta keräämästä tietoja seuraavassa linkissä https://www.criteo.com/privacy/.

8. Yhteisöliitännäiset (Facebook Connect, Google Sign-In)

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Facebook Connect -palvelu on Facebook Inc.: n palvelu. Facebook Connect -palvelun käyttöä koskevat Facebookin tietosuojaehdot ja käyttöehdot.

Google Sign-In on Google LLC:n tarjoama palvelu. Google Sign-In -palvelun käyttö kuuluu Googlen tietosuojaehtojen ja käyttöehtojen piiriin.

Facebook Connect -palvelun käytön yhteydessä Facebookin profiilitiedot ja Facebook-profiilissa julkaistut tiedot lähetetään verkkosivustollemme. Kun käytät Google Sign-In -palvelua, lähetetään Google-profiilin tiedot sekä Googlessa julkaistut Google-profiilin tiedot verkkosivustollemme. Käänteisesti tietoja voidaan lähettää verkkosivuiltamme tai Wimdu-sovelluksen kautta Facebook- tai Google-profiiliisi.

2. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on säädetty EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Wimdu GmbH säilyttää ja käsittelee lähetettäviä tietojasi alustallamme. Kun rekisteröidyt alustallemme Facebook Connect tai Google Sign-In -palvelun avulla, hyväksyt Facebook- tai Google-profiilitietojesi lähettämisen Wimduun sekä tietojen lähettämisen käyttöä varten Wimdusta Facebookiin tai Googleen.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita tallennustarkoituksiimme. Tietoja säilytetään tällöin niin kauan kuin käyttäjä tarvitsee niitä rekisteröintiin/sisäänkirjautumiseen.

5. Mahdollisuus vastustaa ja poistaa

Käyttäjä voi lopettaa käyttäjätilinsä milloin tahansa.

9. Yhteydenottolomake

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Voit ottaa suoraan yhteyttä Wimduun Yhteystiedot-osion kautta yhteydenottolomakkeella. Mikäli käyttäjä käyttää tätä mahdollisuutta, syöttömaskissa syötetyt tiedot toimitetaan meille säilytettäviksi. Nämä tiedot ovat:

 • sähköpostiosoite
 • tarvitt. puhelinnumero
 • tarvitt. tarjouksen numero
 • syötetty teksti/aihe
 • liitetiedostot.

Viestin lähettämisen ajankohtana tallennetaan lisäksi:

 • käyttäjän IP-osoite
 • rekisteröitymisen päivämäärää ja kellonaika.

Tietojenkäsittelyyn sinulta pyydetään lähetystapahtuman aikana lupa ja viitataan tähän tietosuojaselosteeseen.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa contact@wimdu.com. Tässä tapauksessa säilytetään sähköpostissa lähetetyt käyttäjän henkilötiedot.

Tässä yhteydessä tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietoja käytetään ainoastaan yhteydenoton käsittelyyn.

2. Tietojenkäsittelyn lainmukaisuus

Käyttäjän antaessa luvan henkilötietojensa käsittelyyn on tietojenkäsittely oikeusperuste säädetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa.

Sähköpostitse toimitettujen tietojen käsittelyn oikeusperuste on säädetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa. Mikäli sähköpostitse tapahtuvan yhteydenoton tarkoitus on sopimuksen päättäminen, on tietojen käsittelyn oikeusperuste säädetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 osan b alakohdassa.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Wimdu kerää, käsittelee ja käyttää yhteydenottolomakkeella toimittamiasi tietoja ainoastaan pyyntösi käsittelyyn. Mikäli yhteydenotto tapahtuu sähköpostilla, liittyy tietojen käsittelyyn myös vaadittava oikeutettu etu.

Muita lähetystapahtuman aikana käsiteltyjä henkilötietoja käytetään estämään yhteydenottolomakkeen väärinkäyttö ja varmistamaan tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuus.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita niiden keräämistarkoituksessa. Yhteydenottolomakkeen syöttömaskista saadut henkilötiedot sekä sähköpostilla lähetetyt henkilötiedot poistetaan, kun kommunikaatiotilanne käyttäjän kanssa on päättynyt. Kommunikaatiotilanne päättyy, kun olosuhteista voidaan päätellä, että kyseinen asianlaita on selvitetty kokonaan.

Lisäksi lähetystapahtuman aikana kerätyt henkilötiedot poistetaan vähintään 60 päivän kuluttua.

5. Mahdollisuus vastustaa ja poistaa

Käyttäjä voi milloin tahansa perua suostumuksensa, jonka antoi henkilötietojensa käsittelyyn. Mikäli käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa säilyttämistä. Tässä tapauksessa keskustelua ei voida jatkaa.

Henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen peruutus sekä kielto säilyttää näitä tietoja tulevaisuutta varten on mahdollista tehdä milloin tahansa tietosuojavastaavalle sähköpostitse osoitteeseen datenschutz@wimdu.com tai kirjeitse osoitteeseen Wimdu GmbH z.H. Datenschutzbeauftragter, Voltastraße 5, 13355 Berlin, Germany.

Kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan tässä tapauksessa.

10. Uutiskirje

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivullamme on mahdollista tilata maksuton uutiskirje. Tällöin uutiskirjeen tilauksen yhteydessä meille toimitetaan syöttömaskissa annetut tiedot.

Uutiskirjeen lähettämiseen liittyvässä tietojen käsittelyssä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseksi.

2. Tietojenkäsittelyn lainmukaisuus

Käyttäjän antaessa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn uutiskirjeen tilauksen jälkeen, on tietojenkäsittelyn oikeusperuste säädetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Mikäli olet antanut suostumuksesi uutiskirjeeseen, käyttää Wimdu käyttäjätilisi avaamisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitetta ja lähettää sinulle sähköpostitse tietoja Wimdun-kampanjoista. Wimdu voi yksilöidä uutiskirjeen sisältöjä siten, että siinä on erityisesti sellaisia tietoja, joiden Wimdu arvioi olevan sinulle erityisen kiinnostavia. Tällaisessa tietojen yksilöinnissä Wimdu ottaa huomioon tilaushistoriasi eli sen, mitä tilauksia olet tehnyt aikaisemmin sekä mitä tarjouksia olet tarkastellut aikaisemmin verkkosivustolla.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita niiden keräämistarkoituksessa. Käyttäjän sähköpostiosoite säilytetään tällöin niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on aktiivinen.

5. Mahdollisuus vastustaa ja poistaa

Jäsentilisi henkilökohtaisella alueella voit hallinnoida Wimdu-uutiskirjeen asetuksia. On itsestäänselvää, että voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen käyttäjätilisi henkilökohtaisessa osiossa sekä yhteydenottolomakkeella. Tämän lisäksi jokaisessa uutiskirjeessä on linkki tilauksen peruuttamista varten.

11. Rekisteröityjen oikeudet

Mikäli henkilötietojasi käsitellään, olet tietosuoja-asetuksessa säädetyssä merkityksessä rekisteröity, ja sinulla on seuraavia oikeuksia suhteessa rekisterinpitäjään:

  1. Tiedonsaantioikeus

  Sinulla on oikeus saada tietoa säilytettävistä henkilötiedoistasi.

  Voit vaatia rekisterinpitäjältä vahvistuksen siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja.

  Mikäli henkilötietojasi käsitellään, voit lisäksi vaatia rekisterinpitäjältä seuraavia tietoja tai asioita:

  1. henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
  2. käsiteltävien henkilötietoryhmät
  3. vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille kyseisiä henkilötietoja luovutetaan nyt tai on tarkoitus luovuttaa
  4. suunniteltu henkilötietojesi säilytysaika tai, jos siitä ei voida antaa tarkkoja tietoja, säilytysajan määrittämiskriteerit
  5. oikeus pyytää henkilötietojen oikaisua tai poistatamista, oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän tietojen käsittelyä tai vastustaa tätä käsittelyä
  6. oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle
  7. kaikki käytettävissä olevat tiedot tietojen alkuperästä, mikäli henkilötietoja ei ole saatu rekisteröidyltä itseltään
  8. tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan mukainen automaattiseen käsittelyyn perustuva päätös mukaan lukien profilointi – ja vähintäänkin tässä tapauksessa – perusteelliset tiedot sovellettavasta logiikasta sekä laajuudesta ja tarkoitetut vaikutukset rekisteröidylle.

  Sinulla on oikeus saada tietoa siirretäänkö henkilötietojasi kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle. Tässä yhteydessä voit vaatia tietoa asianmukaisista siirron yhteydessä käytettävistä suojatoimista tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti.

  2. Oikeus oikaista tietoja

  Ryhdymme asianmukaisiin toimiin taataksemme säilyttämiemme henkilötietojesi oikeellisuus. Sinun vastuullasi on varmistaa, että meille siirtämäsi tiedot ovat asianmukaisia, virheettömiä sekä täydellisiä ja että ilmoitat meille, mikäli nämä tiedot muuttuvat.

  Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan ja/tai täydentämään henkilötietojasi, mikäli nämä tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Rekisterinpitäjän on korjattava tiedot välittömästi.

  3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista seuraavin edellytyksin:

  1. mikäli kiistät henkilötietojesi paikkaansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkaansapitävyyden
  2. käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistamista, ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai
  4. mikäli olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla, eikä vielä ole todettu syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

  Jos henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi, tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

  Jos käsittelyä on rajoitettu jonkin yllä mainitun edellytyksen nojalla, rekisterinpitäjä ilmoittaa sinulle ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan.

  4. Oikeus poistaa tiedot

  Voit pyytää tietyin edellytyksin säilyttämiemme henkilötietojesi poistamista. Tähän eivät kuulu sellaiset tiedot, joita Wimdun on säilytettävä yleisestä edusta johtuen.

  a) Poistamisvelvollisuus

  Voit vaatia rekisterinpitäjää poistamaan henkilötiedot välittömästi, ja rekisterinpitäjä on velvollinen poistamaan nämä tiedot välittömästi, mikäli jokin seuraavista syistä pätee:

  1. Kerätyt tai muilla tavoin työstetyt henkilötietosi eivät ole enää tarpeellisia tarkoitusta ajatellen.
  2. Perut suostumuksesi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen käsittelyyn, ja käsittelyn muu oikeusperuste puuttuu.
  3. Vastustat käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä muita ensisijaisesti oikeutettuja syitä käsittelyyn ole, tai vastustat käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan nojalla.
  4. Henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
  5. Henkilötietojesi poistamista vaaditaan, jotta unionioikeuden tai jäsenvaltioiden oikeuden mukaiset rekisterinpitäjää koskevat oikeudelliset velvoitteet täyttyvät.
  6. Tietoyhteiskunnan tarjoamiin palveluihin liittyvät henkilötietosi kerättiin tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
  b) Kolmansille osapuolille luovutetut tiedot

  Mikäli rekisterinpitäjä on julkaissut henkilötietojasi ja rekisterinpitäjä on tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvoitettu poistamaan ne, on rekisterinpitäjän ryhdyttävä, käytössä olevat teknologiat ja toteutuskulut huomioon ottaen, asianmukaisiin toimenpiteisiin, myös teknisiin toimenpiteisiin, ilmoittaakseen henkilötietojen käsittelystä vastaavalle henkilötietojen käsittelijälle, että sinä rekisteröitynä vaadit heitä poistamaan kaikki henkilötietoihisi liittyvät linkit tai kopiot tai jäljennökset näistä.

  c) Poikkeukset

  Oikeutta tietojen poistoon ei ole, mikäli käsittely on tarpeellista

  1. oikeudelle harjoittaa mielipiteenvapautta ja saada vapaasti tietoa
  2. oikeusvelvoitteen täyttämiseen, joka unionin tai jäsenvaltioiden oikeuden perusteella on rekisterinpitäjän velvollisuus, tai yleisen edun mukaiseen tehtävään tai rekisterinpitäjälle annetun julkisen vallan toimeenpanoon
  3. yleisen edun perustella liittyen yleisesti terveyteen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti
  4. yleisen edun mukaisessa arkistointitarkoituksessa, tieteellisessä tai historiallisessa tutkimustarkoituksessa tai tilastollisessa tarkoituksessa tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti mikäli kohdassa a) mainittu oikeus oletettavasti tekee mahdottomaksi tai haittaa vakavasti tämän käsittelyn tarkoitusten toteutumista
  5. oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  5. Oikeus saada tietoa

  Mikäli olet käyttänyt oikeuttasi vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan ja rajoittamaan tietojen käsittelyä, on tämä velvoitettu ilmoittamaan tästä tietojen oikaisusta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta kaikille vastaanottajille, joille henkilötietosi on toimitettu, paitsi mikäli tämä osoittautuu mahdottomaksi tai siihen liittyy suhteeton vaiva.

  Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tietoa näistä vastaanottajista.

  6. Tietojen siirto-oikeus

  Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjälle antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että se rekisterinpitäjä, jolle tiedot on annettu, voi tätä estää, mikäli

  1. käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan tai 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen sopimukseen ja
  2. käsittely tapahtuu automaattisesti.

  Tämän oikeuden käyttämisessä on sinulla lisäksi oikeus vaatia, että kyseiset henkilötiedot toimitetaan suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa rajoittaa muiden henkilöiden vapauksia tai oikeuksia.

  Tietojen siirto-oikeus ei päde henkilötietojen käsittelyyn, joka kuuluu yleisen edun piiriin tai tapahtuu rekisterinpitäjälle myönnetyn julkisen vallan käyttämistä varten.

  7. Vastustamisoikeus

  Sinulla on oikeus syistä, jotka johtuvat omasta erityistilanteestasi, vastustaa milloin tahansa tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä; tämä pätee myös tähän määräykseen perustuvaan profilointiin.

  Rekisterinpitäjä ei enää käsittele sinun henkilötietojasi, paitsi mikäli hän pystyy osoittamaan pakottavia suojanarvoisia syitä käsittelyyn, jotka syrjäyttävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai käsittelyä käytetään oikeudellisen vaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.

  Mikäli henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa, on sinulla oikeus kieltää milloin tahansa henkilötietojesi käsittely tässä markkinointitarkoituksessa; tämä pätee myös profilointiin, mikäli profilointi liittyy kyseiseen suoramainontaan.

  Mikäli kiellät käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksessa, ei henkilötietojasi enää käsitellä tässä tarkoituksessa.

  Sinulla on mahdollisuus tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä – direktiivistä 2002/58/EY riippumatta – käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

  8. Suostumuksen peruuttaminen

  Voit peruuttaa milloin tahansa suostumuksen tulevaisuudessa tapahtuvaan tietojen keruuseen,käsittelyyn ja käyttämiseen maksuttomasti tietosuojavastaavalle osoitteessa datenschutz@wimdu.com tai ilmoittamalla siitä postitse osoitteeseen Wimdu GmbH, z.H. Datenschutzbeauftragter, Voltastraße 5, 13355 Berlin, Germany. Suostumuksen peruuttamien ei kosketa suostumukseen perustuvan tietojen käsittelyn laillisuutta ennen suostumuksen peruuttamista.

  9. Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

  Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu ainoastaan automaattiseen käsittelyyn – mukaan luettuna profilointi – jolla on sinulle oikeudellisia vaikutuksia tai vahingoittaa sinua muulla tavoin merkittävästi. Tämä ei päde, mikäli päätös

  1. on välttämätön sinun ja rekisterinpitäjä välisen sopimuksen syntymiselle ja sen täytäntöönpanolle
  2. on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet sinun oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi
  3. tapahtuu nimenomaisella suostumuksellasi.

  Kuitenkaan nämä päätökset eivät saa perustua tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohta pätee, ja on tehty asianmukaisia toimenpiteitä sinun oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi.

  Koskien kohdissa (1) ja (3) annettuja tapauksia rekisterinpitäjä suorittaa asianmukaisia toimenpiteitä suojatakseen sinun oikeuksiasi, vapauksiasi sekä oikeutettuja etujasi, joihin kuuluu vähintään oikeus siihen, että rekisterinpitäjän taholta ryhdytään toimenpiteisiin henkilökohtaisesti, oikeus saada tietoa omasta tilanteessa ja oikeus valittaa päätöksestä.

  10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Riippumatta jostakin muusta hallinto-oikeudellisesta tai tuomioistuimen oikeuskeinosta sinulla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenmaassa, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa epäilty väärinkäytös on tapahtunut, mikäli olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittely on tietosuoja-asetuksen vastainen.

  Valvontaviranomainen, jolle valitus toimitetaan, ilmoittaa valittajalle valituksen tilasta ja tuloksista mukaan lukien oikeustoimet tietosuoja-asetuksen 78 artiklan mukaisesti.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi koskien tietosuojaa ja henkilötietojesi käsittelyä. Ota yhteyttä Wimduun osoitteessa datenschutz@wimdu.com. Voit tietenkin ottaa meihin yhteyttä myös Yhteystiedot-osion yhteystietoja käyttäen.