Wimdu -ehdot ja yksityisyyssuoja

Käyttöehdot ja säännöt

Yleiset käyttöehdot wimdu.com verkkoalustan käyttöön

(Viimeisin päivitetty versio)

 1. Yleisten käyttöehtojen laajuus ja muutos
  1. Yleiset käyttöehdot ovat voimassa sivustolle www.wimdu.com ja löytyvät sivun alta.
  2. "Käyttäjiä" ovat näiden ehtojen mukaan luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat rekisteröityneet palveluun ja joiden rekisteröitymisen Wimdu on hyväksynyt.
  3. Wimdu tarjoaa palveluansa perustuen yleisiin käyttäjäehtoihin.
  4. Rekisteröitymällä palvelujemme käyttäjiksi, käyttäjä hyväksyy näiden käyttöehtojen voimassaolon.
  5. Wimdu pidättää oikeuden muuttaa yleisiä käyttöehtojaan, jos se taloudellisesti tai laillisesti tarpeellista. Muutokset eivät tule voimaan, ennen kuin käyttäjä on hyväksynyt ne. Muutosten hyväksymiseksi riittää se, että Wimdu lähettää käyttöehtojen uuden version siihen sähköpostiosoitteesen, jonka käyttäjä on antanut rekisteröitymisensä yhteydessä. Jos käyttäjä ei kiistä käyttöehtoihin tehtyjä muutoksia viikon sisään, ne on hyväksytty.
  6. Ristiriitaiset säännöt ja ehdot eivät ole voimassa (kohdasta 2.5 huolimatta), vaikka Wimdu ei aktiivisesti kiistä niitä.
 2. Wimdun ja tarjoajien suorituskyky
  1. Wimdu on online-palvelu, jonka käyttäjät voivat jättää majoitusilmoituksia tai vuokrata asuntoja, taloja tai huoneita.
  2. Wimdu on online-sivusto, jossa käyttäjät voivat pitää yhteyttä toisiinsa ja tehdä majoitussopimuksia keskenään. Wimdu itsessään ei tarjoa majoituspaikkoja, vaan toimii käyttäjien välittäjänä.
  3. Vuokrasopimukset solmitaan ainoastaan majoittajan (vuokranantaja) ja vieraan (vuokralaisen) kesken. Wimdu ei ole käyttäjiensä sopimuksissa osapuolena. Wimdu on kuitenkin oikeutettu toimimaan vuokranantajan edustajana. Wimdulla on oikeus hoitaa sopimukset vuokranantajan puolesta. Vuokranantaja ja vuokralainen ovat kuitenkin itse vastuussa omien sopimusvelvollisuuksiensa täyttämisestä. Laiminlyönnin sattuessa, tämä on sovittava käyttäjien kesken. Wimdu tallentaa sopimuksen tiedot tähän tarkoitukseen ja välittää sen molemmille osapuolille.
  4. Wimdu ei tutki ilmoituksien laillisuutta, tarkkuutta tai laatua. Wimdu ei ole vastuussa kolmansien osapuolten ilmoituksien sisällöstä.
  5. Vuokranantajat voivat päättää majoituksensa omat ehdot ja säännöt, jotka eivät kosketa Wimdun käyttöehtoja.
  6. Vuokranantajat ja vuokralaiset ovat vastuussa lainmuksaisten provisioiden sekä kunnallisten vuokralakien noudattamisesta.
 3. Rekisteröinti, käyttäjän sopimuksen toteutus, sopimusilmoitukset
  1. Wimdun palvelujen käyttäminen vaati rekisteröitymisen palveluun. Rekisteröityminen on ilmaista ja vaati, että käyttäjä hyväksyy Wimdun käyttöehdot. Rekisteröityminen tulee voimaan käyttäjän ja Wimdun välillä, kun varmistus-sähköposti lähetetään käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tämän sopimuken päättämisen kohdalla ei ole erillisiä korvausvaatimuksia.
  2. Rekisteröityä voivat vain luonnoliiset henkilöt, oikeushenkilöt ja henkilöyhtiöt jotka ovat laillisesti päätösvaltaisia. Yhtiön ja oikeushenkilön rekisteröitymisen voi tehdä vain luonnollinen henkilö, jonka edustusoikeus on mainittava. Vain yksittäinen henkilö voi olla käyttäjätilin omistaja (ei esimerkiksi pariskunta tai perhe).
  3. Rekisteröiyessään käyttäjän on annettava paikkaansapitäviä, tuoreita ja täydellisisä tietoja kaavakkeessa pyydettyyn tapaan. Tähän kuuluu etu- ja sukunimi, osoite (ei postilokero), käytössäoleva sähköpostiosoite ja, jos tarpeellista, yhtiön nimi ja autorisoitu edustaja. Tietojen on aina oltava paikkaansapitäviä ja tuoreita. Sama henkilö ei saa rekisteröityä usemmalla nimellä. Rekisteröityessään käyttäjä valitsee käyttäjänimen ja salasanan. Käyttäjänimi ei saa olla sähköpostiosoite tai verkko-osoite, eikä saa loukata kolmannen osapuolen oikeuksia, varsinkaan nimi- tai tavaramerkkioikeuksia, eikä saa olla hyvän tavan vastaisia. Rekisteröityessään käyttäjälle annetaan salasana ja nimi käyttäjätililleen.
  4. Käyttäjä voi vastaanottaa sopimuskohtaisia ilmoituksia antamaansa sähköpostiosoitteeseen.
  5. Hyväksymällä käyttöehdot käyttäjä suostuu vastaanottamaan uutiskirjeen ja muuta informaatiota sähköpostitse. Käyttäjä voi peruuttaa hyväksyntänsä ilmaiseksi milloin tahansa.
 4. Käyttäjän velvollisuudet, käyttäjätili, järjestelmän eheys
  1. Käyttäjä on itse vastuussa kaikesta sisällöstä, jonka hän lataa palveluun. Hän lupaa olla lataamatta Wimdun sivustolle laitonta sisältöä, eikä saa loukata toiminnassaan lakeja.
  2. Vuokranantaja on vastuussa siitä, että hänen lisäämänsä tarjous on kuvailtu totuudenmukaisesti ja täydellisesti. Hänen on annettava tiedot, joita Wimdu pyytää, niin, että majoitus on kuvailtu tarpeeksi tarkasti. Vuokranantaja saa vaatia lisäehtoja, kuten vuokratakuu, siivousmaksu, peruutusehdot yms. Mahdolliset peruutusehdot määritellään kohdassa Peruutusehdot. Käyttäjä tekee parhaansa sen eteen, että hänen käyttäjätilinsä tiedot ovat aina tuoreita ja paikkaansapitäviä. Jos annetujen tietojen kohdalla tapahtuu muutos, käyttäjän on muutettava tieto palvelussa heti. Käyttäjätiliä ei voi siirtää toiselle henkilölle.
  3. Käyttäjä sitoutuu käyttämään tiliään vain itse ja pitämään salasanansa salassa muilta.
  4. Käyttäjä on vastuussa Wimdulle kaikesta, mikä tapahtuu hänen käyttäjätilinsä alla, paitsi, jos käyttäjä ei ole vastuussa tilinsä väärinkäytöstä.
  5. Kun käyttäjä saa tietää, että kolams osapuoli on saanut käsiinsä hänen käyttäjätilinsä tiedot tai muulla tavalla päässyt käsiksi hänen käyttäjätiliinsä, käyttäjän on heti ilmoitettava asiasta Wimdulla. Wimdu voi tässä tapauksessa blokata käyttäjätili kunnes tilanne on selvitetty.
  6. Jokaisen käyttäjän täytyy varmistaa vuokralaisensa henkilöllisyystiedot. Wimdu luottaa tietoihin, jotka käyttäjät jättävät Wimdun sivuille.
  7. Käyttäjän on asennettava järjestelmänsä ja ohjelmansa niin, että Wimdun turvallisuus, ja Wimdun palvelu on turvassa. Käyttäjät eivät saa blokata, muuttaa tai modifioida Wimdun palveluun lisäämää sisältyä. Käyttäjä ei saa sekaantua millään tavalla Wimdun palveluun tavalla, joka loukkaa käyttäjäsopimuksen tarkoitusperää. Wimdu on oikeutettu käyttämään osiossa 12 käyiteltyjä toimenpiteitä varmistaakseen Wimdun palvelun ja kolmanten osapuolten toimivuus ja turvallisuus.
  8. Käyttäjät eivot voi käyttää osoitteita, yhteystietoja tai sähköpostiosoitteita, joita he käyttävät sivustolla mihin tahansa tarkoitukseen lukuun ottamatta vuokranantajan ja asiakkaan välistä yhteydenpitoa. Erityisesti näitä tietoja saa toimittaa ulkopuolisille henkilöille tai käytetään mainostukseen, ellei käyttäjä ole myöntänyt antamaan suostumustaan etukäteen.
  9. Käyttäjä ei missään nimessä saa lähettää joukkoviestejä alustalla. Kaikki roskaposti tai muu häiriköinti muita käyttäjiä tai kolmansia osapuolia kohtaan on ehdottomasti kiellettyä.S
  10. Jokainen käyttäjä on itse vastuussa kaiken lisäämänsä tiedon arkistoinnista. Wimdu tallentaa tiedot todiste-, kirjanpito- ja muista syistä sivuston ulkopuolella sijaitsevalla alustalla.
  11. Jos käyttäjä loukkaa näitä yleisiä käyttöehtoja, Wimdu on oikeutettu harjoittaa virtuaaleja isäntäoikeuksiaan. Wimdu voi poistaa käyttäjän, hänen lisäämänsä sisällön tai käyttää muita kohdassa 12 käsiteltyjä toimenpiteitä. Wimdu ryhtyy oikeustoimenpiteisiin harjoittaakseen laillisia oikeuksiaan.
 5. Sisällön käsittely ja oikeudet
  1. Vuokranantajat voivat esitellä mahdollisille vuokralaisille tarjouksen käyttämällä erilaista mediaa sivuston viitekehyksen sisällä. Tiettyjä sääntöjä on noudatettava, jotta mediaa käytetään laillisesti, eikä käyttäjä tai Wimdu joudu vaikeuksiin. Näihin säätöihin kuuluu yleisten sopimusehtojen lisäksi esimerkiksi tekijänoikeudet.
  2. Wimdu tallettaa käyttäjän puolesta kaikki hänen lataamansa sisällön (kuva, teksti yms.) tai järjestää käyttäjälle muistitilan ja antaa siihen pääsyn. Käyttäjät ovat itse täysin vastuussa heidän Wimdun sivulle lataamastaan sisällöstä. Wimdu on turvassa kaikista tästä sisällöstä koituvista vaatimuksista. Tämä sisältää myös oikeus- ja lakimieskustannukset.
  3. Käyttäjät varmistavat, ettei ladattu sisältö riko sovellettavissa olevia lakeja, hyviä tapoja, kolmanten osapuolten oikeuksia (nimioikeudet, yksityisoikeudet, tekijänoikeus ja datasuoja, yms.). Käyttäjät varmistavat varsinkin, etteivät he lataa sisältöä joka loukkaa Strafgesetzbuchissa (SGB- Saksalainen rikouslaki) tai Jugendmedienschutz - Staatsvertragissa (JMStV - Sakan alaikäisten turvallisuus mediassa) olevia pykäliä. Käyttäjät eivät saa myöskään julkaista pornograafista, väkivaltaa ylistävää tai rasistista sisältyä. Tämä koskee myös alustalta lähetettyä sähköpostia ja muuta elektronista kommunikaatiota.
  4. Lataamalla sivulle multimedia-sisältöä, käyttäjä siirtää Wimdulle täyden, ilmaisen, ei-peruutettavissa olevan, maailmanlaajuisen käyttöoikeuden sisältöön. Siihen sisältyy myös oikeus muuttaa sisältöä alustan tarkoitusperän mukaisesti ja käytää sitä myös verkon ulkopuolella, painettuna tai elekronisena, niin että yleisö pääsevät siihen käsiksi haluamallaan tavalla ja haluamaansa aikaan. Tämä sisältää toiston yleisön haluamallaan vastaanottimella kuten kiinteällä tai kannettavalla tietokoneella, mobiililaitteella kuten älypuhelimella, tabletilla tai muulla sen kaltaisella laitteistolla.
  5. Wimdun tarjoama sisältö on suojattu tekijänoikeudella. Alustalle pääse tavanomaisesti yksityinen luonnollinen henkilö verkkoselaimensa avulla. Muun teknologian käyttö kuten hakuroboottien, robottien tai muiden samankaltaisten ohjelmien käyttö on kiellettyä, jos niiden käytön syynä ei ole pelkkä sisällön indeksointi, vaan myös alustan sisällön tallentaminen. Tämä koskee myös teknologioita, jotka mahdollistavat niin sanotun screen scrapingin ja muut komannen osapuolen palvelut.
  6. Jos näiden käyttöehtojen kieltoja tai ohjesääntöjä rikotaan, Wimdu voi kieltäytyä sisällön julkaisemisesta, poistaa ja blokata sisältö välttömästi ja poistaa sivut ja niihin johtavat linkit. Tässä tapauksessa käyttäjällä ei ole oikeutta entisöidä hänen multimediasisältöä internetalustalla tai julkaista poistettu käyttäjätili uudestaan.
 6. Verkkosivuston käytettävyys ja muuttaminen
  1. Käyttäjällä ei ole laillista oikeutta alustan jatkuvaan käyttöön. Wimdu ei ole velvollinen varmistamaan, että alusta on aina käytössä tai tavoitettavissa. Wimdu kuitenkin pyrkii ylläpitämään alustan toimintoa niin mahdollisimman vähäisin käyttökatkoksin ja jatkaa alustan kehitystä käyttäjien tarpeiden mukaisesti.
  2. Wimdu voi hetkellisesti rajoittaa käyttöä jos turvallisuus, yhtenäisyys, kapasiteetti tai tekniset toimenpiteet (ylläpito) niin vaatii. Wimdu ottaa madollisuuksien mukaan käyttäjien intressit huomioon ilmoittamalla asiasta etukäteen.
 7. Kolmannen osapuolen verkkosivujen velvollisuudet
  1. Alustan sivustot sisältävät myös linkkejä sivustoihin, joita ylläpitävät kolmannet osapuolet, joiden sisällöstä Wimdu ei ole tietoinen. Wimdu tarjoaa ainoastaan pääsyn sivustoille, eikä ole vastuussa sivustojen sisällöstä. Kolmansien osapuolien sivustoille vievien linkkejen ainoa tarkoitus on navigoinnin helpoittaminen. Wimdu ei omaksu linkitettyjen sivustojen mielipiteitä, vaan ottaa etäisyyttä kaikkien Wimduun linkkaavien sivustojen sisällöstä.
  2. Niiden sivustojen omistajat, johon Wimdu linkittää, ovat itse vastuussa sivustojen sisällöstä ja niiden tarjoamista tuotteista tai palveluista.
 8. Varausprosessi, maksaminen, laskutus
  1. Tarjoamalla majoituksensa Wimdun sivulla, vuokranantaja kutsuu vuokralaisia tekemään varauspyyntöjä. Toinen käyttäjä voi tehdä tarjouksen vuokrasopimuksen tekemiseksi. Vuokrasopimus solmitaan, jos vuokranantaja hyväksyy varauspyynnön vuorokauden sisään Wimdun systeemin muksaisesti. Jos näin ei tapahdu, toinen käyttäjä ei ole enää sidottu tarjoukseensa.
  2. Peruutuksia kohdellaan varauksina ennen suunniteltua saapumisajankohtaa. Yhdestä Peruutusvaihtoehdoissa olevissa vaihtoehdoista voidaan sopia. Tuloksena palautettavat varat maksetaan käyttäjälle Wimdun toimesta käyttäen hänen osiossa 8.4.3. valitsemansa kanavaa.
  3. Vuokranantajan on varmistettava, että:
   1. tarjouksen kuvailu ja siihen käytetyt kuvat eivät loukkaa lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia. Kuvauksen on myös koskettava ainoastaan kyseistä tarjousta.
   2. menestyksellisesti vatattu majoitus ilmoitetaan asiamukaisesti
   3. ladatut tiedot eivät sisällä viitteitä kolmannen osapuolen sisältöön.
   4. vuokranantaja noudattaa käytössä olevia lakeja, varsinkin niitä, jotka koskevat maksuja, rahoitusta tai veoja. Tämä koskee myös epäsuoria veroitusvelvotteita. Vuokranantaja on yksin vastuussa sisällön velvoitteista. Wimdulla on oikeus tarkistaa tarjouksen sisältö ja pyytää käyttäjiltä tarvittavaa todistusaineistoa.
   5. Maksuprosessi tapahtuu seuraavien ehtojen mukaisesti:
    1. Sopimuksen kokonaishinta näkyy varausprosessin lopussa. Maksu koostuu vuokrasta ja käsittelymaksusta. Käsittelymaksu muodostuu administratiivisestä maksusta ja vuokran prosenttiosuudesta. Kun varaus on tehty, Wimdu ilmoittaa käyttäjille sen sisällön ja kokonaishinnan.
    2. Wimdu voi muutta käsittelymaksun korkeuden milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jo tehtyihin sopimuksiin. Vuokranantajalle ilmoitetaan käsittelymaksun korkeus sähköpostissa hyvissä ajoin varauspyynnön yhteydessä.
    3. Vuokralaisen on maksettava varauksen yhteydessä ilmoitettu hinta, mahdollisesti osissa, varausprosessissa päätetyllä maksutavalla. Wimdu vastaanottaa rahat vuokranantajan puolesta ja tallentaa ne korotta pankkitililleen. Jos vuokralaisen maksu ei onnistu, vuokralainen on velvollinen maksamaan Wimdulle epäonnistuneesta maksusta koituneet maksut. Tämä ei päde, jos vuokralainen ei ole vastuussa maksun epäonnistumesta.
    4. Kun varausprosessi on päätetty, vuorkalainen antaa Wimdulle oikeuden siirtä maksu vuokranantajalle 24 tuntia sen jälkeen, kun vuokralainen on saapunut majoitukseen. Jos majoitus ei ole sopimusehtojen mukaisesti vuorkalaisen käytössä, vuokralainen voi pidättää Wimdun oikeuden siirtää rahat vuokranantajan tilille. Vuokralaisen on ilmoitettava tästä viipymättä ja käyttämällä tähän tarkoitettua yhteyslomaketta.
    5. Vuokranantajan on täytettävä velvotteensa maksaa Wimdulle käsittelymaksun. Tämä tehdään niin, että Wimdu vähentää käsittelymaksun vuokranantajalle maksettavasta vuokrasta, jotta vuokranantajan ei tarvitse itse tehdä mitään asialle.
    6. Käyttäjät saavat olla maksamatta Wimdulle käsittelymaksu vain, jos syy on laillisesti päätetty. Maksuja ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.
    7. Pyynnöstä, vuokranantajan on annettava lasku varauksen kokonaissummasta vuokralaiselleen. Pyynnöstä, Wimdu antaa vuokranantajalle laskun palvelumaksusta, vaikka tämä näkyy ilman liikevaihtoveroja tai muita välillisiä veroja, ellei muuta ilmoiteta.
    8. Jos Wimdulle ei kerrota muuta, Wimdu olettaa, että vuokranantaja toimii ammattilaisesti ja on tietoinen koituvista veroista ja maksaa ne sen mukaisesti. Wimdu on oikeutettu pyytämään todisteita vuokranantajan ammattilaisuudesta.
    9. Vuokranantajalla on oikeus vaatia lisämaksuja, jotka perustuvat kulutukseen (esim. sähkö, vesi, lämmitys). Vuoranantajan on kerrottava asiasta vuokralaiselle ennen vuokrasopimuksen syntymistä. Näitä maksuja ei oteta huomioon käsittelymaksua laskettaessa. Tämä pätee myös takuuvuokraan.
    10. Vuokralainen voi maksaa vuokran Wimdun jakamilla lahjakorteilla niiden voimassaoloaikana. Vuokralainen ei voi vaihtaa lahjakorttia käteiseen.
    11. Käyttäjät eivät saa kiertää yllämainittuja varaus- ja maksuprosesseja, eivät varsinkaan käsittelymaksua.
   6. Takuuvuokra
    1. Vuokranantajalla on oikeus periä vakuusmaksu majoituksellensa. Jos vuokranantaja vaatii vakuusmaksun saapumispäivänä vierailtaan. Tarkat tiedot vakuusmaksusta ja laskutustapa täytyy näkyä ilmoituksessa. Vakuusmaksun täytyy olla säädetty ennen varauspyynnön tekoa. On myös selvitettävä etukäteen milloin summa täytyy olla maksettu (esim. 3kk ennen saapumispäivää, käteisenä jne.)
    2. Jos tarjoaja ei maininnut takuuvuokrasta ilmoituksessaan ja vaatii sitä myöhemmin, johon asiakas ei suostu, sopimus voidaan peruuttaa. Tässä tapauksessa Wimdulla on oikeus peruuttaa varaus ja veloittaa tarjoajalta peruutusmaksun.
    3. Wimdu ei ole vastuussa takuuvuokrien järjestelemisestä.
   7. Arvostelujärjestelmä
    1. Sivusto sallii käyttäjiä jättämään majoitusarvosteluja. Arvostelut täytyvät olla totuudenmukaisia. Wimdu ei esikatsele arvosteluja.
    2. Käyttäjät sitoutuvat jättämään vain totuudenmukaisia tietoja ja noudattavat Wimdun säännöstöä. Muiden jättämät arvostelut eivät voi rikkoa toisen osapuolen oikeuksia. Arvostelujen on oltava objektiivisia ja ne eivät voi sisältää loukkaavaa kritiikkiä.
    3. Mikä tahansa arviointijärjestelmän väärinkäyttö on kiellettyä. Varsinkin käyttäjät eivät voi jättää arvosteluja itsestään tai kolmannesta osapuolesta.
    4. Wimdu ei puutu arvostelu-osioon ilman perusteltuja syitä. Wimdu ei voi muuttaa eikä poistaa arvosteluja, ellei Wimdu ole laillisesti velvollinen tekemään niin. Arvosteluja ei voi muuttaa sen jälkeen, kun ne ovat lähetetty. Ne tallennetaan pysyvästi käyttäjän arvosteluprofiiliin ja ovat muiden käyttäjien nähtävissä. Wimdulla on oikeus lisätä muistiinpanoja arvosteluihin jos tämä auttaa tarkentamaan arvostelun ymmärtämistä. Wimdu jättää arvostelun vieraan puolesta ainoastaan jos majoittaja on perunut varauksen. Tässä tapauksessa yhden tähden arvostelu julkaistaan automaattisesti tarjoukseen.
    5. Jos käyttäjä väärinkäyttää arvosteluja, Wimdulla on poikkeuksellisesti oikeus poistaa arvostelu ja ryhtyä kohdassa 12 käsiteltyihin toimenpiteisään. Näin on varsinkin jos:
     1. arvestelu on poistettava oikeuden päätöksen takia;
     2. kommentti sisältää säädyttömiä, rasistisia, alaikäisille sopimattomia tai rikollisia kohtia;
     3. arvostelu sisältää toisen käyttäjän yksityisiä tietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite;
     4. jos käyttäjä on vahingossa julkaissut negatiivisen arvostelun väärälle käyttäjälle, mutta on jo korjannut virheensä ja julkaissut arvostelun oikealle käyttäjälle;
     5. jos arvostelun kirjoittanut käyttäjä ei ollut oikeutettu tekemään varausta;
     6. arvostelun on tehnyt käyttäjä jonka tili on blokattu Wimdun toimesta 90 päivän sisään siitä, että hän on kirjautunut palveluun. Tämä ei koske, jos käyttäjä on poistettu hylätyn maksun tai muun asian takia, jonka käyttäjä on korjannut ja tili on palautettu.
     7. Molemmat sopimuksen osapuolet voivat peruuttaa arvostelun, joka on jo aiemmin ollut myönnetty. Arvostelu poistetaan ja se ei enää näy profiilissa.
    6. Kesto, päättäminen
     1. Käyttäjäsopimus on voimassa toistaiseksi.
     2. Käyttäjä voi päättä tilinsä milloin tahansa varoituksetta. Käyttäjän on ilmoitettava halustaan sulkea tilinsä suoraan Wimdulle kirjallisesti (esim. kirje, faksi, sähköposti). Käyttäjän jo muiden kanssa tekemät sopimukset ja järjestelyt eivät muutu tilin päättämisestä. Käsittelymaksut, jotka ovat syntyneet ennen tilin päätöstä eivät myöskään ole tästä riipuvaisia.
     3. Wimdu voi päättä käyttösopimuksen milloin tahansa kahden viikon varoitusajalla.
     4. Tämä ei koske oikeutta blokata, päättää laillisesta syystä käyttäjän sopimus, varsinkin jos Wimdulla on siihen hyvä syy, kuten:
      1. Käyttäjä ei suostu tärkeään maksuvelvoitteeseen kokonaan tai osittain, vaikka hänelle on lähetetty varoitus, jossa on kohtuullinen eräpäivä;
      2. Käyttäjä loukkaa näiden käyttöehtojen velvotteita, eikä ryhdy oikaisutoimenpiteisiin vaikka hänelle on lähetetty eräpäivällä varustettu muistutus. Muistutusta ei vaadita, jos uskotaan, ettei siitä ole hyötyä tai jos rikkomus on niin vakava, ettei Wimdu voi jatkaa käyttäjäsopimusta. Rikkomuksen vakavuus voi lisääntyä jos käyttäjää on jo varoitettu moneen kertaan samankaltaisien rikkomusten takia;
      3. Lain, oikeuden tai muun virallisen viranomaisen vaatimus johtaa siihen, että alustaa ei voi enää käyttää entiseen käyttään;
      4. Konkurssineuvottelut aloitetaan käyttäjää koskien varojen puuttumisen takia.

    7. Käyttäjän laittomat toimenpiteet tai sopimusrikollinen käytös
     1. Jos on olemassa erikoisia viitteitä siitä, että käyttäjä rikkoo lakia, kolmannen osapuolen oikeuksia tai käyttöehtoja, tai jos Wimdulla on muu laillinen intressi, varsinkin turvataakseen käyttäjänsä vilpilliseltä aktiviteeteiltä, Wimdu voi ryhtyä johonkin/joihinkin seuraaviin toimenpiiteisiin, jotka voivat johtaa pysyvään poistamiseen:
      1. antaa käyttäjälle varoitus;
      2. poistaa käyttäjän tarjous tai muu sisältö;
      3. Rajoittaa käyttäjän mahdollisuutta käyttää palvelua;
      4. Väliaikaisesti tai pysyvästi poistaa (blokata) käyttäjä verkkosivustolta;
      5. Kieltää ja peruttaa olemassaolevat vuokrasopimukset vuokranantajan nimissä, ilman, että muutoin sovellettavat peruutusehdot pätevät ja tehdä uusien vuokrasopimuksen syntymisen mahdottomaksi.
      6. Wimdu ottaa käyttäjien intressit huomioon päättäessään sovellettavista toimenpiteistä.
      7. Vuokrasopimukset, jotka ovat jo syntyneet, eivät vaikutu tarjouksen poistamisesta. Tämä koskee käsittelymaksujen maksua, jotka ovat jo syntyneet. Voimassaoleva vuokrasopimus ei synny, jos Wimdu poistaa tarjouksen ennen kuin sopimus on valmis.
      8. Wimdulla on oikeus estää käyttäjä lopullisesti seuraavissa tilanteissa, ottaen kohtuuden rajoissa huomioon käyttäjän intressit:
       Käyttäjän tili voidaan estää jos:
       1. käyttäjä on toistamiseen saanut negatiivisia arvosteluja kohdassa 10 tarkennetussa arvostelujärjestelmässä, ja hänet on estettävä muiden markkinatoimijoiden intressejen suojaamiseksi;
       2. käyttäjä on antanut virheellisiä yhteystietoja hänen käyttäjätililleen, varsinkin jos kyseessä on virheellinen sähköpostiosoite;
       3. käyttäjä on siirtänyt käyttäjätilinsä toiselle henkilölle;
       4. käyttäjä on huomattavasti vahingoittanut toista käyttäjää, varsinkin hänen majoitustaan ja/tai kalusteitaan, tehnyt vahingontekoja, varastanut yms;
       5. on olemassa oikeutettu syy postaa hänet samankaltaisen vaaran takia;

      9. Sen jälkeen, kun käyttäjä on kokonaan estetty Wimdun sivulta, hän ei ole oikeutettu käyttäjätiliin tai sen palauttamiseen. Käyttäjä ei myöskään ole enää oikeutettu käyttämään sivustoa muiden käyttäjätilien kautta.
     2. Wimdun vastuu
      1. Wimdu on täysin vastuussa haitoista, jotka syntyvät tarkoituksellisesti tai vakavan huolimattomuuden takia yhtiön työntekijöiden tai toimioiden toimesta. Wimdu on vastuussa myös jos tietoa salataan petollisesti tai jos vakuutus on nimenomaisesti luvattu ja jos vahinko koskee henkeä, ruumista ja terveyttä.
      2. Wimdu on vastuussa muista vahingoista vain, jos ne syntyy velvollisuuden rikkomisen takia, joka tekee sopimuksen tarkoitusmukaisen täyttymisen mahdottomaksi. Vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu sellaisiin vahinkoihin, joita pidetään sopimukselle tyypillisinä ja odotettuina. Tämä ei muuta mitään vastuuta joka määritetään Produkthaftungsgesetzissä (Saksan tuotevastuusäännös).
      3. Koska Wimdu ei osallistu vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen sopimussuhteeseen, Wimdu ei ota vastuuta majoitussopimuksista.
     3. Loppusäännökset
      1. Wimdulla on oikeus siirtää tässä sopimuksessa mainitut oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.
      2. Tähän sopimukseen sovelletaan ainoastaan Saksan Liittotasavallan lakeja, poikkeuksena YKn kauppalaki ja Saksan kansainvälinen yksityisoikeus.
      3. Jos käyttäjä on kuluttaja Bürgerlichen Gesetzbuchin artiklan 13 mukaan (BGB-Saksan siviilikoikeuslaki), tämä ei muuta kuluttajan kotimaan pakollisten kuluttujaoikeuksten sovelluttavuutta.
      4. Jos osio näistä yleisistä käyttöehdoista mitätöidään kokonaan tai osittain, muut osat ovat silti voimassa. Jos osio on mitätön, sen korvaa laillinen osio.
      5. Kaikki lausunnot, jotka koskevat sopimusta täytyy lähettää sähköpostitse Wimdulle. Käyttäjän postiosoite ja sähköpostiosoite täytyvät olla samat, jotka ovat ilmoitettu käyttäjän tilillä.
      6. Wimdu GmbH on palkannut tytärytiönsä Wimdu Malta Limitedin (38, Level 2, Emanuel Schembri Street, Birkirkara BKR 1810, Malta) käsittelemään luottokorttimaksunsa.
     *To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Peruutusehdot

1. Miten peruutus toimii?

 • Majoittaja valitsee peruutusehdot. Hän voi valita kolmen vaitoehdon välillä: joustava, kohtuullisen ja tiukan. Nämä ehdot turvaavat sekä majoittajan että vieraan.

2. Miten peruutan varauksen?

 • Turvallisen ja vaivattoman käsittelyn varmistamiseksi, Wimdun on käsiteltävä kaikki peruutukset.
 • Jos haluat perua varauksen, ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Peruvan osapuolen on tiedoitettava peruutuksesta kirjallisesti. Peruutuksessa on mainittava varausnumero ja se on lähetettävä siitä sähköpostiosoitteesta, jonka alla käyttäjä on rekisteröitynyt Wimduun ja joka näkyy hänen käyttäjäprofiilissaan.
 • Majoittajan on peruutettava varaus Wimdun peruutussivustoilla, jotka löytyy jokaisen tilin "Tarjoukseni" kohdassa. Täältä peruessa automaattinen kirjallinen peruutus lähetetään Wimdun asiakaspalveluun.
 • Ole hyvä ja huomioi, että peruutus on virallinen vasta, kun olet vastaanottanut vahvistuksen Wimdulta
 • Asiakaspalvelutiimimme huolehtii välittömästi peruutuspyynnöstäsi ja välittää tiedon majoittajallesi/vieraallesi. Sinun ei tarvitse ryhtyä minkäänlaisiin lisätoimenpiteisiin.

3. Jos vieras peruu, miten palautukset vieraalle ja majoittajan maksu laskelmoidaan?

3.1. Yleiset säännökset

 • Vieraalle palautettava määrä riippuu peruutuksen ajankohdasta ja majoittajan valitsemista peruutusehdoista.
 • Palautettava summa on varauksen kokonaissumma, josta vähennetään peruutusmaksu, joka voi vaihdella. Tilannekohtainen peruutusmaksu ilmoitetaan varauskäsittelyn yhteydessä. Kohdassa 8.4. käsitellyt säännökset maksukäsittelyä koskien pätevät sen mukaisesti.
 • Riippumatta majoittajan valitsemista peruutusehdoista, vieraan on itse todistettava, jos majoittajalle ei ole koitunut vahinkoa tai vahinko on pienempi kuin peruutuspalkkio.

3.2. Yksilölliset peruutusehdot

Peruutusehdot: Ilmainen peruutus

Sinulle palautetaan koko varauksen hinta (sis. Wimdun palvelumaksu) jos peruutat varauksen viimeistään 2 päivää ennen saapumisajankohtaa (ennen klo. 12, CET). Jos peruutat varauksen myöhemmin kuin 2 päivää ennen saapmista, sinulle palautetaan 5% varauksen kokonaishinnasta, josta on poistettu Wimdun palvelumaksu.

Huomioithan, että 13. heinäkuuta 2015 lähtien, 'Ilmainen Peruutus'-käytäntö on otettu pois käytöstä. 'Ilmainen Peruutus'-käytäntö ja sen ehdot ovat edelleen voimassa niille varauksille, jotka vahvistettiin tai pyydettiin ennen 13. heinäkuuta 2015, kohteille, jossa majoittaja valitsi 'Ilmainen Peruutus' varauksen tekohetkellä.

Peruutusehdot: Joustava

Sinulle palautetaan kokonaissumma, josta vähennetään Wimdun peruutusmaksu jos olet tehnyt peruutukset vähintään 2 päivää ennen majoittumista (ennen klo. 12 CET). Peruutuksista, jotka on tehty myöhemmin kuin 2 päivää ennen majoittumista palautetaan 5% kokonaissumasta, josta vähennetään Wimdun peruutusmaksu.

Peruutusehdot: Kohtalainen

Sinulle palautetaan koko varauksen summa, pois lukien Wimdun peruutusmaksu jos peruutat varauksesi vähintään 4 päivää ennen saapumistasi (ennen klo. 12 CET). Peruutuksista, jotka tehdään myöhemmin kuin 4 päivää ennen saapumista palautetaan 5% kokonaissummasta, josta on vähennetty Wimdun peruutusmaksu.

Peruutusehdot: Tiukka

Sinulle palautetaan puolet alkuperäisestä hinnasta,pois lukien Wimdun peruutusmaksu. Jos peruutat varauksesi vähintään 7 päivää ennen saapumistasi (ennen klo. 12 CET), sinulle palautetaan 5% kokonaissummasta, josta on vähennetty Wimdun peruutusmaksu.

4. Mitä tapahtuu jos majoittaja peruu?

 • Wimdu ottaa peruutukset todella vakavasti, sillä ne aiheuttavat vieraille negatiivisen kokemuksen.
 • Jos majoittaja peruu varauksen, vieraalle palautetaan varauksen koko hinta. Tällaisissa tapauksissa, peruutusmaksuja ei peritä vieraalta.
 • Wimdu auttaa vierasta löytämään korvaavan majoituksen.
 • Majoittajalta peritään 15% korkuinen peruutusmaksu, joka määrittyy varauksen kokonaishinnan mukaan. Jos majoittaja peruu myöhemmin kuin kahdeksan päivää ennen suunniteltua saapumisajankohtaa, peruutusmaksun osuus nousee puoleen varauksen kokonaishinnasta. Jos majoittajalla on välitön varaus-toiminto ja varaus perutaan alle 24 tuntia ennen saapumista, peruutusmaksu pysyy viidessä prosentissa.
 • Peruutusmaksu vähennetään majoittajan seuraavasta maksusta.
 • Majoittajalle ei makseta mistäan varauksesta, jonka hän on perunut.
 • Peruttua tarjousta rangaistaan hakutuloksissa. mikä voi johtaa harvempiin varauspyyntöihin.
 • Yhden tähden arvostelu lisätään automaattisesti majoittajan tarjouksen arvostelukenttään.

5. Erityiset peruutusehdot

5.1. Läheisen kuolema

Tapauksessa, että vieraan perheessä (äiti, isä, puoliso, sisar, lapsi) sattuu kuolemantapaus kun suunniteltuun saapumisajankohtaan on aikaa vähemmän kuin seitsemän päivää, mutta enemmän kuin vuorokausi, vieras on oikeutettu koko varauksen hinnan palautukseen. Peruutusmaksua ei peritä. Majoittajalla ei ole oikeutta vaatia maksua. Kuolemantapauksen sattuessa myöhemmin kuin 24 tunita ennen suunniteltua saapumista, vieraalle palautetaan 75% ja majoittajalle jää 25% varauksen hinnasta. Peruutusmaksua ei peritä. Kuolintodistus vaaditaan.

5.2. Luonnonmullistukset ja muut ennalta-arvaamattomat tapahtumat

Jos luonnonmullistus (lumivyöry, lumimyrsky, pyörremyrsky, hirmumyrsky, maanjäristys, tulva, maanvyöry, salamanisku), sota, terrorismi tai ydinonnettomuus tekevät majoittajalle mahdottomaksi täyttää varauksen tuomat velvollisuudet (ja hän voi todistaa, ettei voi hoitaa muuta, samankaltaista majoitusta) vieraalle palautetaan 100% varauksen hinnasta. Peruutusmaksua ei peritä. Tämä päätee myös, jos kuljetusreitit ovat vaurioituneet, eikä vieraalla todistetusti ole mahdollisuutta päästä paikan päälle.

6. Mitä tapahtuu jos ongelmia syntyy saapumisen jälkeen?

 • Jos sinulla on painava valitus saapumisesi yhteydessä, ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiimme 24 tunnin sisään. Jos majoitusta ei ole luovutettu sovittujen ehtojen mukaisesti, me lähetämme valitukset majoittajalle. Kun tapaus on käsitelty, vähennämme majoittajalle maksettavan määrän sen mukaisesti, ja palautamme loput sinulle.
 • Otathan huomioon, että palautus on mahdollinen vain, jos vastaanotamme valituksesi 24 tunnin sisään sapumisestasi.
 • Wimdu pidättää oikeuden vaatia ainakin käsittelymaksun korkuisen summan majoittajalta.

Yksityisyys

Protecting your personal data is very important to us. As far as we collect, process or use personal information about you as part of the services provided, we do so in accordance with the relevant German and European data protection laws.

What data does Wimdu use?

We use the personal information actively provided by you for the implementation and use of our services:

1. When you visit or use our website

When you access our platform, for example, to search for accommodation, post listings, make bookings, accept booking requests, pay for accommodation, post comments or reviews, or communicate with other users or Wimdu, we may store information such as your IP address, the time and date of your visit, how you are using our platform, your browser type and information about your computer’s operating system as well as the pages you have visited and your original website.

If you are using a mobile device, we also collect device-specific settings and characteristics and device location data. This data will be stored whether or not you are registered with Wimdu or have logged into your Wimdu user account.

2. After registration

You can create a personal user account on our website. This allows you to save your personal settings, to post a listing or make a booking.

Wimdu requires your email address, a freely chosen password, a form of address, your first name and surname and your payment details to set up an account. The given email address serves as access identification for your user account. After successful registration, you will automatically receive a confirmation email. You can update your personal data in the settings of your user account at any time.

How do we collect data?

1. Cookies

Wimdu uses cookies. Cookies are small text files that are stored in the cache of your browser to enable later recognition.

We use ‘persistent’ cookies. They remain on the user's computer to simplify personalisation and registration services the next time our site is visited. Cookies can, for example, store what the user has selected. The user can manually remove the cookies at any time.

We also use ‘session’ cookies. These do not remain on the user’s computer. Once the user leaves the site, these temporary cookies are deleted. By collecting the information, we can analyse the usage patterns and structures of the site. In this way we can continuously improve our services, for example, the content, personalisation and simplicity of the site.

You can visit our website without cookies being stored in your browser. You can restrict or disable the storage of cookies in your browser settings at any time. However, this can lead to restrictions in the functionality and usability of our website. To opt out of third-party providers’ interest-based advertising, simply check the box that corresponds to the respective company on www.youronlinechoices.com.

2. Web analytics and tracking

By means of so-called ‘tracking tools’ used on the website, data is collected and stored for marketing and optimisation purposes. The user can object to future data collection and storage at any time.

A. Google Analytics

Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies. The information generated by the cookie concerning your use of the website is usually transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization on this website, Google will truncate your IP address for member states of the European Union as well as for other parties of the Agreement on the European Economic Area.

Only in exceptional cases is the full IP address sent to and shortened by a Google server in the USA. On behalf of Wimdu, Google will use this information to evaluate your use of our website, for compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage to Wimdu. The IP address, transmitted by your browser through Google Analytics, will not be merged with any other data stored by Google.

You can prevent Google’s collection of data generated by cookies relating to your use of the website (including your IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

B. Google Adwords

We also use the online advertising programme Google AdWords and conversion tracking, which is part of Google Adwords. Google Conversion Tracking is an analysis service provided by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). When you click on an advert displayed by Google, a cookie for conversion tracking is stored on your computer. These cookies expire after 30 days, do not contain any personal data and are therefore not used for personal identification.

If you visit certain pages of our website and the cookie has not yet expired, we and Google will be able to see that you clicked on the advert and were brought to this page. Every Google AdWords customer receives a different cookie. This ensures that cookies cannot be tracked on the websites of AdWords customers.

The information collected by means of the conversion cookie is used to compile conversion statistics for AdWords customers who have opted for conversion tracking. These statistics show the customer the total number of users who have clicked on their advert, and which of those customers have been redirected to a page equipped with a conversion tracking tag. However, they do not contain any information that can be used to personally identify users.

If you do not want to participate in tracking, you can object to this usage by preventing the installation of cookies by selecting the appropriate setting in your browser software (deactivation option). By doing so, you will not be included in the conversion tracking statistics. For additional information and Google’s privacy policy, please visit http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/.

C. Webtrekk

For the statistical evaluation of our websites, we use technology from Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Deutschland (www.webtrekk.de). We use Webtrekk services to collect data on the use of our website. This data is used to permanently improve and optimise our offers thus making them more interesting for you.

When using our website, information transmitted by your browser is collected and analysed. This is accomplished by cookie technology and the so-called pixels which are included on each web page. The following data is collected in this context: request (file name of the requested file), browser type/version, browser language, operating system used, internal resolution of the browser window, screen resolution, JavaScript enabling, Java on/off, cookies on/off, colour depth, referrer URL, IP address (collected anonymously and deleted immediately after use), time of access, clicks, anonymised form content (for example, if a phone number has been specified or not).

A direct personal reference is excluded at all times. The data thus collected is used to generate anonymous usage profiles, which form the basis for web statistics. The data collected using Webtrekk technology is not used to identify website visitors personally, without their specific consent, and is not merged with the personal data of the bearer of the pseudonym.

Any collected and saved data by Webtrekk can be objected to at any time with future effect. To do so, please click the following link. By providing confirmation via this link, a so-called opt-out cookie is set on your data carrier. The validity period of this cookie is 5 years. Please note that, when deleting all cookies on your computer, this opt-out-cookie is also deleted. If you want to continue to object anonymised data collection by Webtrekk, you must set the opt-out cookie again. The opt-out cookie is set per browser and computer. If you visit our web pages from different devices or using different browsers, you must enable the opt-out cookie on each of the different browsers or computers.

D. New Relic

We use the plugin New Relic, which enables us to statistically analyse the speed of the web page. This service is operated by New Relic, Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (“New Relic”).

When a user visits a web page which contains such a plugin, their browser builds a direct connection to the servers of New Relic. Therefore, the provider has no influence on the scope of data collected by New Relic and informs the user according to its current information.

By integrating the plugin, New Relic receives the information that a user has accessed the corresponding page of the offer. If the user is logged in at New Relic, New Relic may assign their visit to their account at New Relic. If a user is not a member of New Relic, there is still the possibility that New Relic will detect and save their IP address.

The purpose and scope of data collection and the further processing and use of data by New Relic, as well as the corresponding rights and settings to protect the privacy of users, can be found in New Relic’s privacy policy under: https://newrelic.com/privacy.

If a user is a member of New Relic and does not want New Relic to collect and store personal data about them, the user must logout of New Relic before visiting the website.

E. Hotjar

We use the software Hotjar to improve user experience on our web pages. Hotjar helps us to measure and evaluate the user’s behaviour (mouse movements, clicks, scroll height, etc.) on our web pages. For this purpose, Hotjar uses cookies on the user’s devices and it can store user data such as browser information, operating system, time spent on the website, etc. For more information about data processing by Hotjar, please click here.

3. Re-targeting

Our website uses so called re-targeting technology. We use this technology to make our internet offers as appealing to you as possible. This technology allows internet users who are already interested in our offers to respond to the advertising on our partner websites.

A. Criteo GmbH

We also use tracking technology from Criteo GmbH. This technology allows us to address internet users who have visited our website via targeted product recommendations in the form of advertising banners on the websites of our partners. Such advertising banners are displayed on our partners’ sites based on cookies and an analysis of your previous user behaviour. This analysis is conducted anonymously; no usage profiles are merged with your real name. You may object to the collection of data by Criteo GmbH at any time under the following link: https://criteo.com/privacy.

B. Google Customer Match

We use Google Customer Match on our website. It matches a list of email addresses from Wimdu to registered users on Google. If the email address is registered with the service, personalised advertising can be displayed. The email addresses are only evaluated anonymously.

You may object to the collection and storage of data by Google Customer Match at any time with effect for the future.

C. Facebook Custom Audiences

We use the tool Facebook Custom Audiences provided by the company Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA (hereinafter “Facebook”), which enables Facebook to display advertising banners on our behalf. Thus, we transmit your email address in encrypted form to Facebook. If you are a Facebook member, Facebook recognizes that you are also registered with Wimdu.

For more information about data processing by Facebook, please refer to the terms of use for Custom Audiences https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php.

D. Web beacons / pixels

We may also use pixels. A pixel is a tiny graphic that is only one pixel in size and is sent to your computer either via a web page request or in an HTML email format. These pixels are used either directly or by third parties as a part of online advertising on our website or third-party websites. This enables us to learn whether a customer viewing the advertisement actually makes a booking. In addition, this makes it possible to track conversion through partner websites and to analyse the traffic patterns of users on the website in order to optimise our offers for you.

4. Social plugins (Facebook Connect)

Facebook Connect is a service provided by Facebook, Inc. The use of Facebook Connect is subject to the privacy policy and terms of use of Facebook.

When using Facebook Connect, data available to the public and data from your Facebook profile published on Facebook is transmitted to our website. Conversely, data from our website or the Wimdu app can also be transmitted to your Facebook profile. Your transmitted data is stored and processed by Wimdu for the purpose of registration on our platform.

By registering on our platform via Facebook Connect, you agree to the transfer of data from your Facebook profile to Wimdu, and the transfer of data on Wimdu to Facebook.

5. Log files

During every visit to our site, usage data will be transmitted by the respective Internet browser and stored in server log files.

The log file data is analysed anonymously to further improve our offers, to make the site easier to use, to detect and to fix errors more quickly and to control server capacity.

6. Contact form

You can directly contact Wimdu using the contact form found in the imprint. The data provided in the contact form is collected, processed and used by Wimdu solely to attend to your request.

7. Newsletter

Wimdu uses the email address used to create your user account to send you information about general promotions and offers from Wimdu via email, provided that you have agreed to receive the newsletter. Wimdu may personalise the newsletter content in a way that it contains information Wimdu considers to be of particular interest to you. For such a personalisation of information, Wimdu considers your booking history, i.e. past bookings and offers previously viewed on the website.

You can manage your settings for the Wimdu newsletter within your user account. You can also opt-out of receiving the newsletter by using the contact form.

What do we use your data for?

Wimdu uses your information:

 • to enable you to access and use the platform;
 • to operate, protect, improve and optimise our platform, such as to analyse, conduct research, personalise or otherwise customise your experience, and for promotional activities;
 • to help create and maintain a trusted and more secure environment on our platform and services, particularly fraud detection and prevention, conducting investigations and risk assessments, verifying the address of your listings, verifying any identification provided by you, and conducting checks against databases;
 • to send you service, support and administrative messages, reminders, technical notices, updates, security alerts, and information requested by you;
 • to administer rewards, referral programs, surveys, sweepstakes, contests or other promotional activities or events sponsored or managed by Wimdu or our business partners;
 • to comply with our legal obligations, resolve any disputes that we may have with any of our users, and to enforce our agreements with third parties;
 • to send you marketing and promotional messages and other information that may be of interest to you, including information about Wimdu or general promotions for partner campaigns and services, provided that you agreed to receiving the newsletter. You can opt-out of receiving such communication (see ‘newsletter’ section).

Sharing Personal Information with Third Parties

 • In order to complete your reservation, we pass on your personal information to third parties. To do this, relevant reservation details need to be transferred to the accommodation you have booked. This may include information such as your name, contact details, payment details, any preferences specified when making a booking and the names of guests travelling with you. This information may also be used by Wimdu or the accommodation to provide you with personalised information related to a reservation. If you have a query about your reservation, we may contact the host and ask them to handle your request.
 • We may use service providers, such as data processors, to process your personal data on our behalf. This is done to allow the facilitation of reservation payments, sending of marketing material or for analytical support services. These processors are bound by confidentiality clauses and are forbidden to use your personal data for their own or any other purpose.
 • We disclose personal data to law enforcement or other governmental authorities insofar as it is required by law or the authorities, or is strictly necessary for the prevention, detection or prosecution of criminal acts.
 • We work with business partners around the world to distribute or advertise accommodation and to help our business partners distribute and advertise their travel-related services. This may mean that their services are integrated into our website or they have been enabled to show a customised advertisement on our website – or we are advertising on their website. When you make a reservation on one of our business partners’ websites, certain personal data given will be forwarded to us. Certain business partners may receive your personal data from us if requested. When you make a reservation on a business partner’s website, please read the privacy policies on these business partners’ websites for more information.

Revocation of consents

You may revoke your consent at any time with effect for the future free of charge under datenschutz@wimdu.com or by written notice to Wimdu GmbH, Voltastraße 5, 13355 Berlin.

Information and correction

You have the right to free information about your saved personal data.

You may revoke your consent to store, process and use data at any time with effect for the future.

For further questions on our privacy policy and the processing of personal data, please contact us under datenschutz@wimdu.com. You may also reach us using the contact details provided in the imprint.